ANNONS FRÅN TELENOR IOT

AIoT möjliggör att framtidens saker själva tar smarta beslut

Integrationen mellan AI och IoT utgör ett enormt paradigmskifte. Anders Bresell på Telenor IoT menar att kombinationen av de två är en nödvändighet för företag som vill förbli konkurrenskraftiga i dagens digitaliserade värld.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Varje år släpper Telenor sin IoT Predictions Report där man förutspår viktiga skeenden för utvecklingen inom Internet of Things. Enligt Anders Bresell, Head of Data på Telenor, pekar den nya rapporten för 2024 på ett pågående paradigmskifte. Nu kan nämligen avancerad maskininlärning och intelligenta algoritmer integreras i smarta enheter och nätverk, vilket möjliggör att en sak själv kan agera utan att behöva skicka insamlad information till ett centralt system för analys.

AIoT förändrar konkurrensläget

– Tidigare har drivkraften inom IoT varit att data ger tillverkaren kunskap att agera bättre jämfört med de som inte kopplat upp sina produkter. Detta har lett till betydande konkurrensfördelar. Nu ser vi hur IoT börjar blir som bröd och smör, något som många implementerar. Då blir istället den differentierande faktorn hur bra din organisation är på att skapa affärsvärde från datan. Det är vad som kommer att avgöra om du är framgångsrik som bolag eller inte, säger Anders Bresell.

Med hjälp av AI och maskininlärning skapas nya värden, enligt Anders, och denna process når nivåer som överträffar alla möjligheter för mänsklig, manuell dataanalys. AIoT kan därmed flytta fram fronten för vad man kan förvänta sig av uppkopplade produkter.

Anders Bresell, Head of Data, Telenor.

– Som elbilsägare förväntar jag mig till exempel att AIoT gör mig och min bil till bättre medborgare i det elektrifierade samhället. Det innebär att mitt behov av att använda bilen, elpriset, koldioxidavtrycket i den producerade elen och belastningen i elnätet är parametrar som ska vägas samman för hur och när bilen ska laddas på bästa sätt. Laddningen idag styrs endast av några av dessa parametrar även för de mest avancerade elbilarna. Med AIoT kan detta styras av elbilen själv helt utan min aktiva handling. Resultatet blir mindre miljöpåverkan, lägre kostnader och ett mycket mer hållbart sätt att vara en del av elnätet, säger Anders Bresell.

Enklare och mer effektivt med inbyggd intelligens

Allt eftersom AI-tekniken blir mer tillgänglig blir också kostnaden för att implementera den mindre. Bresell tror inte det kommer ta lång tid innan inbyggd AI är det nya normala, inte minst i uppkopplade produkter i hemmet som värmesystem, den smarta kroppsvågen, belysning, tandborsten och gräsklipparen.

– De smarta och uppkopplade produkter som vi människor tar in i våra hem idag, är många gånger inte särskilt intelligenta. Ofta förlitar de sig på bluetooth via en uppkopplad telefon. Det är i telefonen eller i molnet som intelligensen finns. Det är ett tilltalande lösningsmönster för tillverkaren, då det kräver att kunden laddar ner deras app, skapar konto och på så sätt har man en direktkanal till slutkunden. Detta gör att tillverkaren kan få en kontaktkanal med kunden över hela produktens livstid.

Bresell menar att om produkterna hade varit av typen AIoT blir en smartphone inte längre en nödvändig brygga mellan den uppkopplade produkten och kunden. Värmesystemet kan själv lära sig om husets egenskaper, hur vädret förändras, när elen är billig och styra själv efter husets förmåga att buffra värme. En kroppsvåg kan själv känna av vem i familjen som ställer sig på vågen och göra en korrekt mätning. Belysningen kan styras efter vem som är i vilket rum, och vad personen gör i rummet. En eltandborste kan med AIoT själv kompensera för användarens behov och rörelser och därmed säkra att alla delar av tänderna görs rent. En robotgräsklippare som redan är avancerad på många sätt, kan med AIoT på egen hand ta in väderleksrapporter, lära sig familjens beteenden och själv gå undan om barnen plötsligt får för sig att börja spela fotboll på gräsmattan.

– Utmaningen som tillverkare blir att hitta den rätta affärsmodellen som driver lönsamhet och marknadsandelar. Det skulle inte förvåna mig om vi ser tillbaka med viss förundran på den tid som är nu, när man behövde en telefon för att kontrollera och styra alla sina saker och hur man behövde en applikation för varje sak. Jag tror att vi kommer se ett skifte där tillverkarna behöver gå från ointelligenta men uppkopplade saker som bara rapporterar till en app eller ett moln, till att tillverka saker som själva tar beslut och förhöjer både kundupplevelsen och effektiviteten, för att fortsätta vara relevanta.

AIoT och 5G

Med 5G:s utrullning ökar också datamängden, och frågan blir om företag kommer att hinna utvinna allt värde som genereras av datan.

– En möjlig lösning är att göra själva produkten mer intelligent. Genom att integrera AI i enheten möjliggörs förmågan att självständigt analysera, dra slutsatser och fatta egna beslut. Många företag samlar in och sparar stora mängder data i sina "data lakes", men processen att analysera och förstå den lagrade datan tar lång tid. Det kan vara svårt att snabbt dra nytta av informationen som genereras av olika händelser på grund av den omfattande mängden data och tidskrävande analyser, säger Anders Bresell och fortsätter:

– Genom att öka intelligensen i själva enheten kan vi säkerställa att vi effektivt nyttjar den värdefulla data som genereras av alla uppkopplade enheter. Framförallt möjliggör detta att beslutet kan fattas medan det fortfarande finns tillräckligt med tid för att agera.

Uppkopplingens roll

I slutändan finns det en helt avgörande faktor, menar Anders Bresell, när det gäller huruvida AIoT blir framgångsrikt eller inte.

– Det är uppkoppling. Alla dessa produkter och applikationer måste ha förmågan att kommunicera med olika parter. Även inom ramen för edge IoT, där data av integritets- eller regelrelaterade skäl inte ska lämna produkten, krävs fortfarande kontinuerlig uppdatering av mjukvara och modeller för att förlänga produktens livslängd och relevans. Inom IoT är uppkoppling av central betydelse, säger Anders Bresell och avslutar:

– Om vi tittar på värdet av data och vilka organisationer som kommer vara mest framgångsrika, så kommer det till stor del att avgöras av hur effektivt man kan konvertera data till reellt värde. För att kunna utnyttja data i olika sammanhang och få rätt AI-beslut måste AI-modellerna kontinuerligt förses med relevant och aktuell data, oavsett om dessa modeller befinner sig i molnet eller direkt i enheten själv.

Läs mer och ladda ner Telenors IoT Predictions Report.