ANNONS FRÅN KTH

Affärsmodell med cirkulär design gör skillnad

– Det är hög tid för företagen att tänka om, säger Amir Rashid, enhetschef på KTH:s avdelning för industriell produktion.
– Det är hög tid för företagen att tänka om, säger Amir Rashid, enhetschef på KTH:s avdelning för industriell produktion.

Hållbarhet ska inte vara företagets sidoprojekt utan hela affärsmodellen. Detta menar Amir Rashid, enhetschef på KTH:s avdelning för industriell produktion. Deras uppdrag? Att hjälpa företag att arbeta hållbart på riktigt.

Publicerad Uppdaterad

– Det är hög tid för företagen att tänka om. Tillverkningssektorn har sedan den industriella revolutionen skapat välfärd samtidigt som den skadat planetens ekosystem signifikant, säger Amir Rashid och fortsätter:

– Om ekosystemet skadas av företagsamhet, kan det också återställas av företagsamhet. Men detta kräver en förändrad attityd och stort engagemang.

Amir Rashid och hans team har varit delaktiga i två stora EU-finansierade projekt, Res-CoM och ReCiPSS, som båda handlar om cirkulär ekonomi och ”closing the loop by design”. Genom att samarbeta med fyra europeiska tillverkningsföretag tog teamet fram verktyg och metoder för tillverkningssektorn att fullfölja kretsloppet och ta ansvar för en cirkulär livscykel.

– Hållbarhet som affärsmodell genererar positiva effekter på flera plan. När man fokuserar på sina produkters livscykel och dess värde håller man nere mängden avfall att ta hand om, vilket leder till minskade föroreningar och fler affärsmöjligheter, säger Amir Rashid.

I KTH:S nuvarande H2020 projekt ReCiPSS hanteras storskalig implementering av cirkulärt tillverkningssystem i verklig industriell miljö genom två pilotföretag, Gorenje i Slovenien och Bosch Automotive Aftermarket i Tyskland. Amir Rashid och teamet hjälper företagen att redan i början av produktionskedjan tänka på vilket värde deras produkter har, hur det värdet levereras till sina användare och var produkterna kommer att hamna efter användning.

En viktigt del av detta projekt är att utveckla informationshanteringsplattformar som ska användas för att spåra produkter och dess komponenter efter användning, samt för att ansluta och övervaka produkter under användning. Detta kommer att hjälpa företag att utveckla affärsmodeller som tar vara på hela produktens värde, genom att designa produkter och distributionskedjan på rätt sätt.

– Genom flera internationella och lokala initiativ, inklusive initiativet för cirkulär ekonomi vid KTH. hjälper vi företag att helt ändra tankesätt. Istället för att försöka jobba hållbart är hållbarhet integrerad i själva affärsmodellen och i tillverkningen, säger Amir Rashid.

Företag som bygger sin affärsmodell på hållbarhet skiljer sig från företag som kopplar på ett hållbarhetsarbete i efterhand, där cirkeln sluts av en slump snarare än av affärsmodellens design.

– De som håller fast vid en traditionell affärsmodell behöver tänka om. Företag som hoppar på det här nu kommer vara väldigt konkurrenskraftiga i framtiden, säger Amir Rashid.

FAKTA:

ResCoM och ReCiPSS står för Resource Conservative Manufacturing och Resource-Efficient Circular Product-Service-Systems. Dessaprojekt är två av många som Amir och hans team på KTH:s institution för industriell produktion arbetat med.

Teamet är en grupp på drygt 30 doktorander, forskare och forskningsingenjörer vars forskning finansieras både genom nationella bidrag och EU-medel. Mycket av forskningen bygger på ett nära samarbete med näringslivet och verklighetstrogna fallstudier.