SAMHÄLLE

Kollapsad bro sprängd för att frige olycksdrabbat fartyg

Sprängladdningar detonerades för att ta ned en stor sektion av den kollapsade bron.

Det största återstående brospannet av den kollapsade jättebron i Baltimore i USA har sprängts loss för att frige det olycksdrabbade containerfartyget Dali.

En serie kontrollerade explosioner bröt på måndagen upp delar av konstruktionen som lutade sig mot fartyget, som den 26 mars rände rakt in i ett brofundament vilket fick bron att kollapsa.

Sex personer som arbetade på bron vid tillfället omkom.

Lastfartyget Dali var chartrat av danska sjöfartsjätten Mærsk för en planerad resa från Baltimore till Sri Lanka, men kom inte så långt.

Besättningen ombord, 21 sjömän, har inte fått lämna fartyget sedan olyckan. De har under tiden arbetat med underhåll samt bistått utredare som försöker fastställa omständigheterna runt olyckan.