SAMHÄLLE

Forskare: Snabbt spottprov upptäcker prostatacancer tidigare

Varje dag får runt 25 män veta att de har prostatacancer i Sverige.

Ett nytt salivtest ger besked om risken för prostatacancer. Metoden hittar cancerfall som PSA-testet missar – och minskar risken att friska män behandlas i onödan, hävdar brittiska forskare.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Varje dag får runt 25 män i landet veta att de har sjukdomen, enligt Cancerfonden. Chansen att bli botad ökar om cancern upptäcks tidigt. 

För att identifiera män som har en ökad risk används idag blodprov för att upptäcka förhöjda värden av proteinet PSA. Förkortningen står för prostataspecifikt antigen.

Dessvärre är dessa PSA-tester ett trubbigt verktyg. Dels fångar de inte alla prostatacancerfall, dels får många män en diagnos och utsätts för behandling trots att deras cancer aldrig skulle utvecklas till en allvarlig sjukdom. 

Nu presenterar brittiska forskare vid The Institute of Cancer Research, ICR, ett salivtest som sägs vara betydligt mer träffsäker. Testet kan tas i hemmet, och sedan analyseras 130 genetiska variationer, som är kopplade till förhöjd risk att utveckla prostatacancer i framtiden.

Forskarna använde metoden för att beräkna den så kallade polygenetiska risknivån hos drygt 6 000 europeiska män mellan 55 och 69 år. De runt 550 personer som fick högst riskpoäng fick göra ytterligare undersökningar med magnetkamera och vävnadsprover.

Det visade sig då att salivtestet hittade många cancerfall som ett PSA-test skulle ha missat. Den nya metoden upptäckte dessutom en större andel aggressiva cancerfall och identifierade även män med prostatacancer som en magnetkameraundersökning inte kunde upptäcka. 

Forskarna uppger även att testet resulterade i färre falska positiva resultat, vilket minskar risken för att män behandlas i onödan med risk för biverkningar som följd.

– Vi vet att den nuvarande PSA-testet kan leda till att män genomgår onödiga behandlingar och, ännu mer bekymrande, det missar män som faktiskt har cancer. Vi behöver snabbt ett förbättrat test för att screena för sjukdomen. Den här forskningen är ett lovande steg mot ett sådant mål, och det belyser rollen som genetisk testning kan spela för att rädda liv, säger professor Kristian Helin på ICR i ett uttalande.

Forskarna har presenterat sina rön vid American Society of Clinical Oncologys årsmöte i Chicago i månadsskiftet maj- juni.