SAMHÄLLE

Bibeltext suddades ut för 1 300 år sedan – nu träder den fram igen

Snirklig text syns på två boksidor.
Översättningen av Nya Testamentet framträder vid belysning av uv-ljus.

En syrisk översättning av Nya Testamentet som skrevs ned på 500-talet suddades senare ut. Nu har texten upptäckts av en forskare med hjälp av ultraviolett fotografering.

Publicerad Uppdaterad

För ungefär 1 300 år sedan tog en skribent i Palestina en bok om evangelierna och suddade ut den syriska texten. Det var ont om pergament i öknen under medeltiden så manuskript skrapades ofta rena från text och återanvändes.

Nu har medeltidsforskaren Grigory Kessel lyckats få den förlorade texten att framträda igen. Texten är en av de allra tidigaste översättningarna av Nya Testamentets evangelier.

FAKTA

Sinai Palimpsests-projektet

I forskningsprojektet granskas palimpsester med hjälp av multispektral avbildning. Projektet är ett samarbete mellan Katarinaklostret i Egypten och det amerikanska Early Manuscripts Electronic Library.

Klostrets bibliotek innehåller 3 300 manuskript och 160 av dessa är palimpsester. I dessa handlingar kan ofta den underliggande texten anas av blotta ögat, men inte läsas.

På 1800-talet var det vanligt att använda kemiska processer för att förstärka den underliggande texten, men det förstörde ofta dokumentet. Tidigt på 1900-talet var det känt att ultraviolett ljus kan förstärka den underliggande texten genom att utnyttja skillnaden i fluorescens, återutsändningen av ljus, mellan de olika bläcken och pergamentet.

Men under senare år har framsteg gjorts i multispektral avbildning, där en text fotograferas med ljus av många olika våglängder. Bilden processas sedan digitalt. Ofta kan då den underliggande texten framträda klart och läsbart.

Upptäckten gjordes inom ramen för forskningsprojektet Sinai Palimpsests. Ordet palimpsest betyder handskrift där den ursprungliga texten har skrapats eller tvättats bort och ersatts av en ny.

Fram till nyligen var bara två manuskript kända

Österrikes vetenskapsakademi, där Grigory Kessel är verksam, kallar upptäckten för en viktig del i pusslet om Nya Testamentets historia.

– Det finns flera översättningar av Gamla och Nya Testamentet i den syriska kristendomens tradition. Fram tills nyligen var bara två manuskript kända som innehåller den gamla syriska översättningen av evangelierna, säger Grigory Kessel på vetenskapsakademins hemsida.

Grigory Kessel använde ultraviolett fotografering på ett manuskript i Vatikanens bibliotek. Metoden avslöjade att det fanns tre lager av text, manuskriptet var alltså en så kallad dubbel palimpsest. På två sidor innehöll det understa lagret ett fragment av den gamla syriska översättningen.

Enligt vetenskapsakademin ger manuskriptet en unik inblick i den mycket tidiga historien när evangelierna sattes på pränt. En mening i Matteus kapitel 12 ges som exempel. Den ursprungliga grekiska översättningen av vers 1 lyder: ”Vid den tiden gick Jesus genom sädesfälten på sabbaten; och hans lärjungar blev hungriga och började plocka kornen och åt.” Den syriska översättningen slutar i stället: ”…började plocka kornen, gnugga dem i händerna, och åt dem.”

”En jämförelse av skrivstilen”

Nya Testamentet skrevs ursprungligen på grekiska och de flesta skrifterna kom troligen till mellan år 50 och 100 efter Kristus. Den syriska översättningen bedöms ha gjorts på 200-talet.

Den underliggande texten som Grigory Kessel hittade i manuskriptet hos Vatikanen tros ha skrivits på 500-talet.

– Jag daterar fragmentet till 500-talet baserat på en jämförelse av skrivstilen med andra gamla syriska manuskript, säger han till Ny Teknik.

Senare har alltså sidorna återanvänts två gånger för nya texter.

Manuskriptet som Grigory Kessel har analyserat kom troligen till Vatikanens bibliotek på mitten av 1900-talet. Det var känt av forskare 1953 men försvann därefter, skriver Grigory Kessel i sin vetenskapliga rapport. 2010 hittades det igen och 2020 sparades det digitalt.

Dokumentet tros vara en del som har skilts ifrån ett större manuskript som förvarades i Katarinaklostret i Egypten. Hela det större manuskriptet var en palimpsest som hade producerats av flera delar av olika pergament skrivna på olika språk.