Unikt avtal – reaktor säkrar elnätet i sommar

2020-06-25 06:00  

Vid årsskiftet ska Ringhals 1 avvecklas. Men innan dess får kärnkraftsägaren 300 miljoner kronor i ett nytt, unikt avtal för att reaktorn ska ge driftsäkerhet till stamnätet under sommaren.

Alla tre kärnkraftsverk har förlängt sina revisionsperioder i sommar. Det beror dels på det låga elpriset men också på risken för personalbrist och förseningar på grund av coronapandemin.

Därmed blir det färre synkrongeneratorer, som snurrar i takt med frekvensen i elnätet, som är i drift i södra Sverige. Det gör att marginalerna i elsystemet krymper. Situationen blir ännu värre på grund av att flera ledningar ska stängas av på grund av underhållsarbete, vilket begränsar överföringskapaciteten.

Svenska kraftnät, som äger stamnätet och även är myndigheten som ansvarar för det svenska elsystemet, har analyserat hur situationen slår mot frekvensstabilitet, spänning och förmågan till överlasthantering.

Avtal om att hålla Ringhals 1 igång

Under två veckor i slutet av augusti är det endast Ringhals 3, Forsmark 1 och Forsmark 2 som är i drift enligt kärnkraftsägarnas plan. Då blir det problem för driftsäkerheten, konstaterar Svenska kraftnät i en rapport där tre sommarscenarier har granskats.

Frekvensstabiliteten kommer att sjunka, det blir svårare att hålla spänningen på rätt nivå i södra Sverige och det saknas tillräcklig förmåga att återställa reserver efter ett fel med överlast.

Läs mer: Bahnhofs nya serverhall håller frekvensen på rätt nivå

Och om Ringhals 3 av någon anledning skulle falla ifrån i sommar blir situationen ännu värre. ”Om fler block ställs av sommaren 2020 går vi in i ett kraftläge som vi inte har driftmässiga erfarenheter av”, står det i rapporten.

Elnät i södra Sverige. Foto: Berne Lundkvist

För att åtgärda situationen har Svenska kraftnät tecknat avtal med Ringhals om att hålla block 1 igång från den 1 juli till den 15 september. Exakt hur många megawatt som ska levereras är upp till Ringhals att avgöra.

– Det viktiga för oss är att de två generatorerna i Ringhals 1 är infasade på elnätet, säger Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska kraftnät.

Ringhals 1 ska avvecklas vid årsskiftet

Genom avtalet räknar Svenska kraftnät att framför allt problemet med spänningsstabilitet i södra Sverige har lösts för sommaren. De synkrona generatorerna i kärnkraftverket kan både konsumera och tillföra reaktiv effekt som hjälper till att hålla spänningen på rätt nivå i elnätet.

Avtalet är unikt.

– Visst har vi tecknat avtal med produktionsanläggningar tidigare när vi behöver stöttning till elsystemet, men inte i den här omfattningen, säger Erik Ek.

Svenska kraftnät betalar cirka 300 miljoner för att Ringhals 1 ska vara igång under avtalsperioden.

Men Ringhals 1 är planerad att avvecklas till årsskiftet. Så frågan är hur Svenska kraftnät ska hålla spänningen i södra Sverige nästa sommar.

– Vi har vidtagit tre åtgärder som gör att vi tror att det kommer att gå ihop sig, säger Erik Ek.

”Kanske borde varit mer förutseende”

De tre åtgärderna handlar om att 1) se till att endast ett kärnkraftsblock är avstängt för revision i taget, 2) köpa in en statcom-anläggning (statisk kompensator), som kan bidra med styrbar reaktiv effekt och därmed reglera spänningen, till västkusten, och 3) ta Sydvästlänken i drift, som har samma förmåga.

Den nya statcom-anläggningen på västkusten är planerad att tas i drift hösten 2020. Svenska kraftnät tror att flera sådana anläggningar kommer att behövas framöver.

Energiföretagen anser att det är en relativt ny företeelse med en ansträngd driftsituation i stamnätet under sommarhalvåret och efterfrågar en analys av vem som bär ansvaret för kraftsystemets långsiktiga utveckling.

– Även om den goda tillgången på vattenkraft och vindkraft förstärkt en situation med låga priser, så menar vi att trenden mot mindre andel planerbar produktion har varit tydlig. Inte minst med tanke på de nyligen införda pålagorna på kraftvärmen och att Svenska kraftnät kanske borde varit mer förutseende, säger Per Wikström, ansvarig för elnät, ekonomi och utveckling på Energiföretagen, på organisationens hemsida.

Anklagas för att mörka risker

Innan avtalet med Ringhals 1 blev klart anklagades Svenska kraftnät i Aftonbladet för att mörka hur stor risken för elbrist är i södra Sverige i sommar. Flera uppgifter i en handling hade raderats innan den lämnades ut, hävdade tidningen.

Flera politiker har reagerat på rapporteringen och så även energiminister Anders Ygeman. Svenska kraftnät å sin sida meddelar på sin hemsida att myndigheten inte anser sig ha mörkat några uppgifter.

Enligt Aftonbladet fanns ett avsnitt med i originalhandlingen som handlar om manuell frånkoppling av elanvändare i händelse av ett allvarligt elfel i södra Sverige: ”Det område som har störst risk för att drabbas av frånkopplingen är SE4 (södra Sverige). Aktiverad frånkoppling kommer innebära att mellan 1 000-1500 MW förbrukning kopplas bort, det är nästan hälften av alla anslutna i området.”

Ny Teknik har begärt ut handlingarna i ärendet och även i vårt fall har vissa delar av texten maskats i sekretessprövningen. Avsnittet om manuell frånkoppling finns inte med.

Jobbar vidare med stödjande åtgärder

Men enligt Hanna Brolinson, som jobbar med strategisk utveckling på Svenska kraftnät, är det inte en originalhandling utan ett tidigt arbetsmaterial som Aftonbladet har fått tag på. Hon menar att de citerade raderna inte fanns med i underlagsrapporten som lämnades till generaldirektören.

Är informationen i avsnittet korrekt?

– Jag har inte den informationen. Jag har inte sett det dokumentet så jag kan inte svara på frågan, säger Hanna Brolinson.

Efter avtalet med Ringhals bedömer Svenska kraftnät nu att driftsäkerheten för sommaren är bättre. Men myndigheten jobbar vidare med fler stödjande åtgärder för att ytterligare förbättra situationen.

– Vi tittar på olika sätt att förstärka reservresurserna, det handlar både om att köpa in elproduktion, köpa in mer frekvensregleringstjänster och undersöka om underhåll av kablar kan skjutas upp, säger Hanna Brolinson.

Reaktiv effekt

Man brukar skilja mellan aktiv och reaktiv effekt. Aktiv effekt är den användbara effekten som förbrukas och kan uträtta arbete.

Reaktiv effekt är en biprodukt i växelströmsledningar som man vill minimera för att ge mer utrymme åt den aktiva effekten. Reaktiv effekt uppstår på grund av induktans och kapacitans i växelströmssystemet.

Men de reaktiva effektflödena har förmåga att reglera spänningen i elnätet. Rätt spänning är viktig för kraftsystemet, en för hög spänning kan orsaka anläggnings- och personskador medan för låg spänning ökar överföringsförlusterna.

Behovet av reaktiv effekt varierar beroende på mängden aktiv effekt som överförs i systemet. Vid låg överföring av aktiv effekt behöver reaktiv effekt konsumeras och vid hög överföring av aktiv effekt måste reaktiv effekt tillföras.

En stor andel av den styrbara reaktiva effekten i södra Sverige har historiskt tillförts av kärnkraftsblock. När kärnkraften avvecklas måste mer reaktiv effekt tillföras. Till skillnad från aktiv effekt kan reaktiv effekt inte överföras över långa sträckor utan måste tillföras lokalt eller regionalt.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt