Sydvästlänkens nya problem försenar starten – ännu en gång

2021-03-08 13:41  

Miljardprojektet Sydvästlänken, som ska öka överföringskapaciteten för el från Närke till Skåne, försenas ännu en gång. Nytt beräknat startdatum är den 15 augusti.

Sydvästlänken har blivit stamnätägaren Svenska kraftnäts största sorgebarn. Drifttagningen har redan skjutits upp över 20 gånger.

Nyligen meddelade Svenska kraftnät ännu en försening. Ny planerad start är den 15 augusti 2021.

Det betyder att länken blir nästan 6,5 år försenad. Från början var det tänkt att den skulle gå igång i april 2015.

Det stora problemet har varit att få den södra likströmsdelen att fungera som den ska. Omriktarstationerna, där likström ska omvandlas till växelström och tvärtom, har orsakat de allra flesta förseningarna.

Den norra delen av Sydvästlänken, som byggdes med växelströmsteknik, togs i drift 2015.

Under hösten skulle provdrift ha utförts på likströmsdelen i 30 dagar för att verifiera driftsäkerheten. Men vid förberedande tester upptäcktes brister i styrningen, så provdriften sköts upp.

Nu har leverantören av omriktarstationerna, GE Grid, kommit till rätta med bristerna i styrningen. Men nu har i stället nya brister upptäckts i mjukvaran.

– I den senaste verifierande provningen kördes hög effekt under en längre tid och då såg vi ett beteende från kraftelektroniken som behöver justeras, säger Sverker Ekehage, Svenska kraftnäts projektchef för Sydvästlänken.

Läs mer: Ny försening av jätteprojektet Sydvästlänken: ”Bekymmersamt”

Exakt vilket beteende det handlar om kan han dock inte svara på.

Med de upptäckta bristerna bedömer GE Grid att det inte går att överföra mer än 50 procent av länkens maximala kapacitet.

Teknikval och upphandling ska granskas

Nu ska GE Grid uppgradera mjukvaran i omriktarstationerna. Den 30 dagar långa provdriften, när likströmsdelen drivs som en del av stamnätet, tror Sverker Ekehage kan inledas i slutet av maj eller början av juni.

Vad anser du om förseningen?

– Det är riktigt riktigt tråkigt och riktigt riktigt beklagligt att det har blivit på detta sätt. Men grunden är att vi måste ha ett stamnät som fungerar, vi kan inte sätta in utrustning som vi befarar inte fungerar och kan orsaka skada. Nu på senare tid ser vi att det finns en möjlighet att få en anläggning som fungerar, säger Sverker Ekehage.

Så du börjar bli lite hoppfull?

– Ja absolut. För varje försening kommer vi närmare en anläggning som fungerar och är säker i stamnätet. Så här nära har vi aldrig varit förut.

Energiminister Anders Ygeman har reagerat på Sydvästlänkens många förseningar och meddelat att han vill tillsätta en granskning av vad som har gått fel i projektet. Enligt tidningen Altinget blir det Statskontoret som får i uppdrag att utföra granskningen, som ska rapporteras muntligt den 16 augusti i år och skriftligen senast den 30 november. Frågor som särskilt ska analyseras är bland annat om teknikvalen har bidragit till förseningen, hur upphandlingen genomfördes, vilka avvikelser som kan förekomma i anläggningen jämfört med vad som har kontrakterats.

Ny Teknik har sökt GE Grid, som meddelar att några ytterligare detaljer inte kommer att lämnas.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt