Så länge kördes oljeeldade Karlshamnsverket för Polens skull

2021-12-07 16:59  

I måndags drog oljeeldade Karlshamnsverket igång för Polens skull. Men under några av de timmar som kördes importerade Sverige el från Polen. Hur hänger det ihop?

Under vintern utgör Karlshamnsverket i Blekinge effektreserven i Sverige. Verket består av två block och har en total effekt om 662 MW. Av dessa ingår 562 MW i effektreserven, enligt avtal med Svenska kraftnät.

Anläggningen brukar bara dras igång när elsystemet är ansträngt och behöver ett extra tillskott av elproduktion, vanligtvis på vintern när elbehovet i samhället är högt.

Men i måndags drog verket igång på 330 MW för Polens skull. Svenska kraftnät meddelade under söndagskvällen att Polen enligt analyser inte skulle klara effekttillräckligheten under vissa timmar på måndagen och hade bett om stöttning från sina grannar, inklusive Sverige.

Enligt Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska kraftnät, hade Polen lovat bort för mycket el i handeln dagen innan och fick svårt att klara sina reservkrav. Svenska kraftnät beslutade därför att tillgängliggöra effekt från Karlshamnsverket för Polens räkning.

Klockan 5 på måndagsmorgonen drog Karlshamnsverket igång på miniminivå, 40 MW. Mellan 11 och 16 var båda blocken igång med totalt 330 MW.

”Den import som vi skulle ha fått minskades”

Men under några av de timmar som Karlshamnsverket eldade olja för Polens skull importerade Sverige samtidigt el från just Polen. Det gällde från klockan 05 till 13 (se faktaruta).

Mellan klockan 13 och 16 samt 20 till midnatt exporterade Sverige i stället el till Polen. Men totalt över dygnet var Sverige en nettoimportör av el från Polen om 4 GWh.

Enligt Erik Ek var det planerat att Sverige skulle importera mer el från Polen, innan Polen insåg att måndagen var problematisk.

– Den import som vi skulle ha fått minskades. Så allt annat lika så ändrades överföringen så att Polen klarade att få tillbaka de reserver de behövde för ett driftsäkert system, säger Erik Ek.

Hur ser Sveriges ansvar ut att gå in och hjälpa ett annat land i ett sådant här läge?

– Det är reglerat i EU:s nätkoder att länderna ska göra allt de kan för att hjälpa till om ett land har en speciell nätsituation eller inte får ihop effekten så att man försöker undvika att ett land måste koppla bort elkonsumenter, säger Erik Ek.

”Jätteviktigt att länder kan hjälpa varandra”

Även andra länder stöttade Polen under måndagen.

– Polen fick även stöd från andra länder där flöden också vändes på liknande sätt efter att de räknat igenom situationen dagen innan driftdygnet, säger Erik Ek.

Enligt honom gick balansen ”precis ihop” även i Sverige, men Svenska kraftnät såg att det fanns marginal att öka produktionen i Karlshamn och på så sätt hjälpa Polen att undvika en riskabel situation.

När Karlshamnsverkets båda pannor är i drift brukar 650 gram koldioxid släppas ut per genererad kilowattimme. Elmarknadsanalytiker Christian Holtz på Merlin & Metis är ändå positiv till att verket drogs igång för att hjälpa Polen.

– Det är alltid tråkigt när man tvingas till sådana åtgärder som oljeeldning, men de fossila kraftverken finns kvar för att stötta upp under enskilda timmar. Det är jätteviktigt att länder kan hjälpa varandra. Hela systemet blir mer kostnadseffektivt och driftsäkert om vi har överföringsförbindelser till andra länder. Man ska ha i bakhuvudet att vi själva är importberoende under de ansträngda timmarna, säger han.

Klockan 16 på måndagseftermiddagen stängdes Karlshamnsverket igen och gick tillbaka i beredskapsläge, vilket innebär att det kan dras igång med två timmars varsel.

Elutbyte Sverige-Polen den 6 december 2021

Källa: Nordpool

Klockslag             MWh (import positivt värde, export negativt värde)

00 – 01

202

01 – 02

330

02 – 03

407

03 – 04

408

04 – 05

411

05 – 06

396

06 – 07

327

07 – 08

397

08 – 09

480

09 – 10

616

10 – 11

592

11 – 12

163

12 – 13

52

13 – 14

-256

14 – 15

-207

15 – 16

-109

16 – 17

291

17 – 18

523

18 – 19

364

19 – 20

77

20 – 21

-189

21 – 22

-128

22 – 23

-540

23 – 00

-594

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt