”Markant prispåverkan” väntar av Ringhalsstopp

2022-08-31 16:31  
Ringhals 4 i förgrunden och Ringhals 3 i bakgrunden. Foto: Annika Örnborg/Ringhals

Kärnkraftverket Ringhals 4 kommer inte att kunna startas som planerat efter sommarens årliga underhåll efter att en komponent gått sönder vid återstarten. Ringhals-stoppet minskar marginalerna i elsystemet i höst, varnar Svenska kraftnät, vilket påverkar elpriserna. Under september stängs också Forsmark 1.

Uppdaterad

”Det är mycket olyckligt att Ringhals 4 kommer att stå stilla under längre tid än planerat”, säger Ringhals vd Björn Linde i ett pressmeddelande.

Ringhals 4 ställdes av i mitten av augusti för årligt underhåll och bränslebyte. I samband med ett obligatoriskt test när verket skulle startas upp igen efter avställningen skadades tryckhållaren som är en av anläggningens större komponenter. Reparationerna av den beräknas ta tre månader.

”Vi kommer att göra vårt yttersta för att återställa anläggningen så att elproduktionen kan återstarta”, säger vd Björn Linde.

Ingen säkerhetsrisk

Anna Collin, som är presschef på Ringhals, säger till TT att skadorna på tryckhållaren upptäcktes på måndagen och har inverkan på driften av anläggningen men inte på säkerheten.

– Det är en stor och viktig komponent men det är inga säkerhetsmässiga avvikelser i anläggningen, säger Anna Collin.

Ringhals 4 har en effekt på 1 120 megawatt.

– Den här anläggningen driver en stad som Göteborg på egen hand fast två gånger om, säger Anna Collin.

Markant prispåverkan

Christian Holtz som är elmarknadsanalytiker vid konsultbolaget Merlin & Metis säger till TT att stoppet i Ringhals 4 kommer att ge en markant elprispåverkan.

– Det ena är att kraftproduktionen i södra Sverige minskar och det innebär att det kommer att priskoppla kraftigare mot kontinenten. Man kan tycka att det redan är höga priser i södra Sverige, men de är två till tre gånger så höga i Tyskland, Holland, Frankrike till exempel.

En annan prispåverkande konsekvens av stoppet är att överföringskapaciteten från norra till södra Sverige kommer att minska, förutspår Christian Holtz.

– Det beror på att det uppstår en rad tekniska komplikationer när produktionen i Ringhals minskar. Vi har sett redan då man lade ner Ringhals 1 och 2 att överföringskapaciteten har minskat. Men nu utan Ringhals 4 med i produktionen så blir den konsekvensen värre.

Två stora elpatroner är skadade

Tryckhållaren är placerad ovanpå reaktortanken och har till uppgift är att förhindra vattnet i reaktortanken från att börja koka, trots att temperaturen är omkring 300 grader Celsius.

Själva tryckhållaren är ett stort kärl med vatten. När trycket behöver ökas värms vattnet av värmare, stora elpatroner, och när trycket behöver sänkas sprinklas nytt vatten in i tryckhållaren.

Det som nu har skadats är två stora elpatroner.

– Vi var i slutskedet av årets avställning, då gör man ett antal obligatoriska tester, det här var ett av dem. Värmarna gick sönder under det här testet, säger Anna Collin till Ny Teknik.

”Vi vet att elleveransen är behövd”

Nu försöker Ringhals ta reda på dels hur skadan uppstod, dels hur den ska åtgärdas. Elpatronerna kan behöva repareras eller bytas ut.

– Vi är bedrövade verkligen, särskilt med tanke på marknadsläget. Vi vet att elleveransen är behövd, säger Anna Collin.

Med Ringhals 4 ur drift under hösten minskar marginalerna i elsystemet.

− I våra beräkningar räknar vi med en tillgänglighet på cirka 90 procent avseende kärnkraften. Med Ringhals 4 ur drift fram till och med sista november minskar tillgängligheten med mer än 90 procent. Det innebär att vi får minskade marginaler i kraftsystemet, säger Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät, i ett pressmeddelande.

Risken för bortkoppling ökar

Svenska kraftnät ansvarar för det svenska elsystemet och ska nu undersöka om planerade avbrott i höst kan skjutas på framtiden.

Ett scenario som kan bli mycket besvärande är om elproduktionen minskar betydligt hos våra grannländer. Analysen för vissa scenarion visar att vi tydligt överstiger den så kallade tillförlitlighetsnormen enligt europeisk lagstiftning, säger Erik Ek, driftchef på Svenska kraftnät.

Det betyder att det finns en reell risk Svenska kraftnät måste koppla bort elförbrukning i delar av södra Sverige när det är som kallast i vinter, säger han. Vem som i så fall kan behöva stå utan el en begränsad tid bygger på länsstyrelsens bedömning om vilka delar i regionen som är viktigast.

– Tanken är att det ska träffa dem som det ger minst allvarliga konsekvenser hos, säger Erik Ek.

TT: Vilka elkunder innebär det i regel?

– Det blir ditt och mitt hushåll. Inte sjukhus, inte blåljusverksamhet, inte infrastruktur som är viktig för vattenförsörjning och så vidare. Allt som är viktigt för att samhället ska fungera har högsta prioritet.

Det är osäkert hur omfattande och hur länge en sådan bortkoppling skulle pågå, men om det blir verklighet kan det röra sig om mellan 200–600 MW en vinterdag med maxförbrukning, motsvarande omkring två procent av Sveriges totala elförbrukning.

I de flesta fall ser Svenska kraftnät att bristen skulle ske i södra Sverige och därför är också risken för bortkoppling större där.

TT: När är det störst risk att detta inträffar?

– Det är den månad då förbrukningen är som högst. Den kan komma i november, december, januari, februari eller mars, säger Erik Ek.

Svenska kraftnät betonar dock att detta inte är en förutsägelse för hur det kommer att bli och att man som elanvändare själv kan påverka utfallet.

– Om vi i Sverige sänker elförbrukningen eller flyttar den med till exempel två procent från den period då förbrukningen är som störst i vinter minskas risken för bortkoppling fem gånger, säger Ek.

Överföringskapaciteten försämras

Den överföringskapacitet som tilldelas marknaden i stamnätet kommer att försämras när Ringhals 4 är avställd. I första hand påverkas överföringen mellan elområde 3 och 4, de två sydligaste elområdena, men även Sveriges utlandsförbindelser till Danmark och Norge påverkas negativt vid export, uppger Svenska kraftnät.

På söndag stängs Forsmark 1 ner för underhåll och tas inte i drift förrän den 8 oktober.

− Med båda dessa två kärnkraftsblock ur produktion får vi en prispåverkan under hösten. Hur stor den blir kan vi inte säga. Det påverkas av en mängd olika faktorer, men att elpriserna pressas uppåt är klart, säger Pontus de Maré.

Ringhals 3 genomförde sitt årliga underhåll på försommaren och producerar med full effekt.

TT / Ny Teknik

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt