Låg efterfrågan på stål med nollutsläpp

2019-02-12 06:00  

Den svenska stålindustrin satsar på att ställa om till fossilfri tillverkning. Men efterfrågan på sådana metaller är låg, enligt en ny rapport.

Sveriges stålindustri har dragit igång det ambitiösa pilotprojektet Hybrit med målet att tillverka fossilfritt stål. Planen är att använda vätgas i stället för kol och koks i masugnarna. Det skulle ge stora vinster i form av minskade utsläpp av koldioxid. Stålindustrin är i dag en av de största utsläpparna i Sverige.

Bolagen som står bakom projektet, SSAB, LKAB och Vattenfall, hoppas att slutkunderna ska vara villiga att betala lite mer för stål som är producerat på ett mer klimatvänligt sätt.

Men en ny analys av myndigheten Tillväxtanalys pekar på motsatsen.

– Våra analyser visar att privatpersoner i Sverige precis som i USA, Storbritannien, Tyskland, Japan och Indien saknar intresse av att köpa bilar tillverkade av material med låga växthusgasutsläpp, säger Tobias Persson, analytiker på Tillväxtanalys.

”Svårt att se den betalningsviljan”

Hybritbolagen arbetar nu på att bygga en pilotanläggning i Luleå. En demonstrationsanläggning planeras längre fram. Målsättningen är att ha en industriell process klar till 2035.

I sin förstudie bedömde Hybritbolagen att fossilfritt stål skulle kosta 20-30 procent mer.

– I dag är det svårt att se den betalningsviljan. Men den anläggningen kommer igång om 15 år, så det finns ett tydligt behov av parallella aktiviteter här för att skapa den betalningsviljan hos slutkonsumenten, säger Tobias Persson.

Vem ska göra de aktiviteterna, bolagen bakom Hybrit?

– De har en roll men produkterna går på en internationell marknad och de som är trovärdiga där är intresseorganisationer och akademi och delvis också vissa länder, till exempel staterna i Norden, säger Tobias Persson.

Rapport: Låg efterfråga beror på låg kunskapsnivå

Enligt analysen från Tillväxtanalys verkar det finnas ett något större intresse för klimatneutrala material till byggnader och infrastruktur. Det ger dock inte mycket hopp för den svenska stålindustrin eftersom svenskt stål framför allt används i fordon och inte i byggnader eller infrastruktur.

Men Mårten Görnerup, vd på utvecklingsbolaget Hybrit Development, tar rapporten från Tillväxtanalys med ro.

– Vi befinner oss ännu i ett tidigt stadium. Trots det märker vi redan nu att det finns ett stort intresse för det vi gör och vilka möjligheter som det kommer att ge i framtiden. Vi är övertygade om att när det fossilfria stålet finns på plats kommer att finnas en marknad för detta, säger han.

Läs mer: Unika anläggningen för stål utan kol – 3 frågor den ska besvara

Enligt Tillväxtanalys är en orsak till det låga intresset bland konsumenter låg kunskapsnivå. Få konsumenter förstår hur tillverkningen av produkter påverkar utsläppen av växthusgaser.

– Situationen är inte i närheten av den som rör till exempel konsumenters förståelse för köttkonsumtionens påverkan på klimatet, säger Tobias Persson.

”De kan få kritik om de inte använder klimatneutralt stål”

Rädsla för negativ publicitet kan dock bli en drivkraft som lyfter efterfrågan. Det är ett mönster som har observerats för till exempel guld, diamant och kobolt från konfliktområden samt för skogsråvara från avskogning i Amazonas.

– Det handlar om att skapa engagemang hos intresseorganisationer, akademi och privatpersoner för att sätta tryck på fordonstillverkare. Slutproducentföretag i fordonsindustrin ska känna att det är en konkurrensfördel att använda Hybritstål och att de kan få kritik från intresseorganisationer och finansmarknader om de inte använder klimatneutralt stål, säger Tobias Persson.

För att höja efterfrågan bör den svenska staten verka för att öka kunskap och engagemang hos intresseorganisationer, akademi och EU, anser Tillväxtanalys.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt