Först i Europa – i ny fabrik blir sågspån till pyrolysolja

2020-03-23 13:00  

Sågspån omvandlas till pyrolysolja, som blandas in i fossil olja vid Preems raffinaderi i Lysekil. Nu börjar anläggningen byggas vid Setra Kastet sågverk i Gävle.

Målet är att producera fossilfri pyrolysolja från sågspån, vilket träindustriföretaget Setra har som restprodukt i sin process. Pyrolysoljan ska sedan användas i Preems produktion av drivmedel.

Bolaget heter Pyrocell, och ägs gemensamt av Preem och Setra.

– Den ersätter fossil olja genom inblandning på raffinaderiet i Lysekil, säger Pontus Friberg, ordförande i Pyrocell AB.

Pyrocell Kastet blir den första pyrolysoljeanläggningen i industriell skala i Sverige. Bygget har påbörjats och målet är att anläggningen ska driftsättas under tredje kvartalet nästa år.

Man har miljötillstånd att producera 32 000 ton pyrolysolja per år, men siktar på en årsproduktion runt 25 000 ton. Det motsvarar ungefär 15 000 personbilars årliga bränsleförbrukning.

Läs mer: Setra startar fabrik för korslimmat trä i Dalarna

Processen går till som följer: sågspånet från sågverket sållas, och de grövsta fraktionerna sorteras bort. Därefter torkas spånet i en bandtork till cirka fem procents fukthalt, och leds via ett mellanlager till pyrolysreaktorn. I reaktorn hettas spånet upp till ungefär 500 grader utan tillgång till syre, varvid en pyrolysgas bildas.

Den icke-flyktiga koksen avskiljs ur pyrolysgasen och förbränns i en förbränningskammare. Rökgaserna från förbränningen nyttjas för produktion av ånga.

En del av den producerade ångan används för att förvärma luften till spåntorken, och överskottet leds till sågverket för att användas i virkestorkarna. Rökgaserna renas därefter i en stoftavskiljare, innan de leds vidare till skorstenen.

Bland de första som tar idén till kommersiell anläggning

Pyrolysgasen leds till en kondensor, där den kyls till bioolja (pyrolysolja). Denna renas innan den pumpas vidare till lagertanken, medan de icke-kondenserbara gaserna förbränns tillsammans med koksen i förbränningskammaren.

Anläggningen vid Kastet kommer årligen att använda omkring 80 000 ton spån i processen.

– Vi blir ett av de första företagen som tar den här idén vidare till en fullskalig kommersiell anläggning. Fabriken blir också en viktig referensanläggning för både Setra och Preem, säger Pontus Friberg.

Läs mer: Preemraffs planer delar Lysekil

En annan aspekt är att Sverige importerar cirka 85 procent av de nästan två miljoner kubikmeter biodrivmedel som säljs i landet varje år. Bara ungefär 15 procent produceras i landet.

– Så från vårt perspektiv handlar det också om att öka den svenskproducerade andelen av biodrivmedlen. Vår anläggning blir ju en liten pusselbit, men det är viktigt att bygga en hållbar, inhemsk bas av förnybar råvara för Preems raffinaderi, säger Pontus Friberg.

Pyrolysolja

Pyrolysolja är en mörkbrun vätska med lågt pH-värde. Enligt CLP-förordningen, som innehåller regler för att klassificera, märka och förpacka kemiska produkter, är den varken klassad som brand- eller miljöfarlig.

Den kan ersätta fossil olja, och till exempel användas i värmepannor i energibranschen eller inom industrin. Pyrolysoljan kan också användas som råvara i kemikalietillverkning, eller som i fallet Pyrocell, användas för att producera biodrivmedel.

Tommy Harnesk

Mer om: Preem Olja

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt