Därför vill statliga Teracom bygga rikstäckande 5g-nät

2020-10-30 06:00  

Fyra mobiloperatörer och ett statligt bolag ska kivas om 5g-spektrum. Men Teracom har helt andra planer än de andra aktörerna. "Vi bygger en helt ny marknad", säger teknikchefen.

Det fanns en udda fågel på listan när Post- och telestyrelsen förra veckan presenterade höstens 5g-auktion. I sällskap med de fyra operatörerna i form av Telia, Tre och Net4Mobility (Telenors och Tele2s samriskbolag), stack det statliga bolaget Teracom ut.

I snart 30 år har företaget ansvarat för driften av marknätet som sänder ut tv och radio. Men förra året blev de också mobiloperatör tack vare köpet av den svenska delen av teleoperatören Net1, som levererar mobilt bredband på 450 MHz-bandet till glesbygden.

I somras kom också nya direktiv från staten. Vid en extrainsatt bolagsstämma i augusti fick Teracom, som för några veckor sedan döptes om till Teracom Samhällsnät, uppdraget att bistå nationen med ett robust mobilnät för samhällsviktiga aktörer.

– Det har kommit en kravbild från samhällsviktiga aktörer som den kommersiella marknaden har svårt att tillfredsställa. De ger täckning där det är kommersiellt gångbart, men för polisen eller försvaret är målet täckning över hela Sveriges yta, säger Teracom Samhällsnäts teknikchef Roland Svensson.

Hur förhåller ni er till andra teleoperatörer?

– Jag ser inte att vi över huvud taget kommer att krocka med de befintliga operatörerna, vi bygger snarare en helt ny marknad.

Läs mer: Ygeman efter 5g-beskedet: Huawei kan styras av Kina

Ett rikstäckande 5g-nät

450 MHz-nätet som Teracom köpte håller på att förberedas för 5g, men för att vidareutveckla det med högre hastigheter och lägre latens krävs spektrum på högre frekvenser. Det är därför bolaget anmält sig till auktionerna på 2,3 GHz- och 3,5 GHz-bandet.

På sikt är ambitionen ett rikstäckande 5g-nät som kan användas av exempelvis blåljusverksamheter, försvaret och kraftbolag.

– Vi har en ganska speciell infrastruktur och väldigt hög robusthet i våra nät. Det är en nyckelfaktor. Det finns redundans i förbindelser och vi har dieselverk som klarar flera dygns kraftavbrott. Det är ett arv från public service-kraven - att nätet alltid ska fungera, säger Roland Svensson.

Förutom redundansen har Teracom Samhällsnät en helt annan infrastruktur än de traditionella mobiloperatörerna. Vanliga mobilmaster är sällan högre än 70 meter, medan Teracoms högmaster mäter upp till 300 meter.

– Studierna vi har gjort visar att vi kan bygga stora celler och bara utifrån våra 54 höghöjdsmaster runt om i Sverige når vi en reaktivt bra yttäckning för 5g redan där. Sedan behöver det kompletteras i vissa områden, säger Roland Svensson.

Hur ser tidsplanen ut om ni får spektrum?

– Vi kommer att börja utbyggnaden rätt snart, jag hoppas på pilotprogram med någon av de samhällsviktiga aktörerna under första kvartalet nästa år. Sedan får vi jobba efter kravbilden. En del vill att vi ska täcka hela Sverige, andra vill börja på en specifik plats. Rikstäckning kommer inte under det närmaste året, men vi kan bygga relativt snabbt eftersom vi har en existerande infrastruktur. Jag vill vara ödmjuk med tidsplanen, men rent tekniskt skulle vi kunna genomföra det på ett par år.

Läs mer: Finska forskaren: 6g infriar löften som 5g inte klarar

Mobila basstationer i glesbygden

Förutom den fasta infrastrukturen har Teracom i samarbete med Ericsson undersökt möjligheterna till att använda rörliga basstationer. Det skulle kunna ge bättre mobilnät i avlägsna delar av landet.

– Behovet av yttäckning finns ofta i Norrlands inland eller på avlägsna platser i södra Sverige. Det blir en kostsam investering som i många fall kommer att användas extremt sällan eller kanske aldrig. Då kan vi ha en mobil basstation som rullar med till exempel en brandbil vid utryckning och leverera täckning där det behövs, säger Roland Svensson.

Men ett lokalt mobilnät behöver förstås kontakt med det rikstäckande nätet. Detta skulle kunna ske via ett rikstäckande transmissionsnät som kopplar upp den mobila basstationen.

Tekniken testades framgångsrikt i våras. Utrustning monterades i höghöjdmasten i Nacka, och en mobil basstation anslöt vid militärbasen i Muskö några mil söderut och upprättade ett lokalt nätverk som hade kontakt med det rikstäckande mobilnätet.

Läs mer: Analys: ”5g slår igenom med Iphone 12”

Fasar ut privatkunderna

Via förvärvet av svenska Net1, som numera kallas för Teracom Mobil, har Teracom fått en stor grupp privatkunder. De använder tjänsten för så kallad fixed wireless access, bredband via mobilnätet. Ofta finns de på platser där andra stabila alternativ för uppkoppling saknas.

– Vi kommer inte att lämna dem i sticket, men de är inte målgruppen för 5g-utbyggnaden. Vårt 5g-nät blir ingen konsumenttjänst, säger Roland Svensson. Användargruppen som måste ha Teracom Mobil minskar samtidigt, när utbyggnaden av 4g-nätet och fiber hinner ikapp.

Teracoms 5g-nät kommer i första hand rikta sig mot offentlig sektor, men samhällsviktiga aktörer kan också omfatta privata bolag. Det kan handla exempelvis handla om företag som jobbar med kritisk infrastruktur.

– Ska man hitta den billigaste lösningen blir vi inget alternativ. Det måste handla om andra krav för att vi ska bli aktuella, säger Roland Svensson.

Sådana krav kan handla om redundans och driftsäkerhet, men för kunder med höga säkerhetskrav kan det också vara en fördel att använda ett bolag som är helägt av den svenska staten. Exakt hur Teracoms nät kommer att användas kan också komma att variera från fall till fall.

Läs mer: Kryptering och svenska servrar - så ska AWS locka myndigheter

– Vissa stora samhällsviktiga aktörer kanske har oss som en primär, säker, pålitlig kommunikationskanal, medan andra verksamheter använder oss som en backup om de ordinarie kanalerna inte fungerar, som vid ett längre elavbrott, säger Roland Svensson.

Påverkas ni på något sätt av förbudet mot att använda teknik från Huawei och ZTE i 5g-nätet?

– Nej, inte alls. Vi har dem inte som leverantörer i 450 MHz-nätet, och där är Ericsson den partner vi kommer att jobba med framöver. Med tanke på vår verksamhet och våra kunder är det ett stort värde att använda en lokal leverantör. Vi ska inte nå lägst pris, utan kunna upprätthålla nätet även under extrema situationer.

Om man blickar några år i framtiden talas det om 5g på millimetervågsbandet. Är det något som du tror att Teracom kommer att investera i?

– Det är svårt att säga. Ser vi att samhällsviktiga aktörer har behov som kräver mer spektrum kommer vi att titta på det. Om det sedan blir spektrum på millimetervåg eller lägre frekvenser återstår att se.

5g-auktion i november

Den 10 november inleds auktionerna för spektrum i frekvensbanden 2,3 GHz och 3,5 GHz som anses väl lämpade för att bygga 5g-nät.

Förutom Teracom Samhällsnät deltar Hi3G Access (Tre), Net4Mobility (Tele2 och Telenor) samt Telia.

Auktionen omfattar 320 MHz i 3,5 GHz-bandet och 80 MHz i 2,3 GHz-bandet. Som auktionen är upplagd finns det goda möjligheter för alla fyra aktörer att få tillgång till 80 MHz sammanhängande spektrum i något av banden. 

Simon Campanello

Mer om: Teracom 5g

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt