Galileos misstag

2009-02-10 23:00  

Ungefär hur mycket senare kommer tidvattnet för varje dag?

2009 är det Internationella astronomiåret, som uppmärksammar att det är 400 år sedan Galilei riktade sitt teleskop mot himlen.

Galilei råkade som bekant i konflikt med kyrkan när han hävdade att jorden rör sig kring solen. Mindre känt är att Galilei byggde på ett felaktigt resonemang. Han utgick från att jorden dels roterade kring sin egen axel, dels rörde sig kring solen, och adderade de båda hastighetsvektorerna för en punkt på jordytan. Då varierar resultantens storlek periodiskt med jordrotationen.

Som bevis anförde Galilei tidvattenfenomenet. (Jfr att vatten i en balja skvalpar fram och tillbaka om baljan står på en kärra vars fart varierar.) Månen fanns inte alls med i argumenteringen! Märkligt nog bortsåg han, medvetet eller omedvetet, från att tidvattnet inte kommer vid samma klockslag varje dag, vilket det skulle göra med hans förklaring. Galilei var väl bekant med tidvattnet och tidsförskjutningen är inte alls försumbar. Ungefär hur stor är den? Rita en figur och gör en enkel uträkning.

Lösning längst ner på sidan.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lösning:

Om månen vore stillaoch jorden roterar tar det 24 h innan månen åter syns i samma riktning. Men månen roterar runt jorden åt samma håll som jorden själv roterar. Låt ett månvarv ta en månad (30 dygn). Jorden måste nu röra sig ytterligare 1/30 varv innan månen åter ses i samma läge, det vill säga det tar 24 h + 24/30 h = 24 h 48 min. Högvatten återkommer då efter 12 h 24 min. (Det är ebb och flod två gånger per dygn.) Galilei borde ha märkt skillnaden på 24 min i ankomsttid. (En noggrannare beräkning, med månens omloppstid 27,32 dygn och hänsyn tagen till att jorden och månen roterar kring ett gemensamt masscentrum, ger 25 min.) Galileis misstag har setts som ett exempel på att någon är så blint övertygad om att ha rätt, att störande fakta negligeras, medvetet eller omedvetet.

Göran Grimvall

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer