”Stora utsläpp från gräsklippare i onödan”

2013-01-10 08:45  
Idag kan även gräsklipparmotorerna drivas med alkylatbensin/miljöbensin, vilket minskar utsläppen av de mest skadliga kolvätena med 99 procent jämfört med att använda vanlig bensin, skriver debattören. Foto: Colourbox

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Gräsklipparnas utsläpp av bensinångor när motorn är avstängd är fullt jämförbara med utsläppen från själva förbränningen. Det finns tekniska lösningar på problemet men det behövs tvingande regler för att få klipparna mer miljövänliga, enligt Richard Aulin, Briggs och Stratton.

Under sommaren tillbringar över två miljoner svenskar i snitt en timme i veckan med att klippa gräsmattan. Utsläppen av avgaser från små förbränningsmotorer, som de som sitter på gågräsklippare, regleras hårt via lagstiftning och branschregler. Nuvarande reglering missar dock helt en typ av utsläpp som har en betydande miljöpåverkan – nämligen de utsläpp av bensinångor när motorn inte är igång.

Alla bensindrivna motorer har en viss miljöpåverkan och gräsklipparnas motorer är inget undantag. Det största ansvaret ligger på oss tillverkare för att driva utvecklingen framåt, både när det gäller miljöanpassad produktion och nya motorfunktioner som bidrar till en minskad miljöpåverkan. Samtidigt efterfrågar vi ett initiativ från myndighetshåll för att komplettera befintliga regelverk för utsläppsnivåer så att de även innefattar de evaporativa utsläppen.

Evaporativa utsläpp är avdunstning av bensinångor när motorn inte är igång. Det sker via avdunstning genom material i bränsletank och slangar samt då bränsleångor tränger ut genom till exempel tanklockets ventilering. Omfattningen av dessa utsläpp är fullt jämförbar med förbränningsutsläppen under en normal svensk säsong, men ändå finns det i dagsläget inga befintliga regleringar av dessa utsläpp i Sverige. Utan reglering är det lätt hänt att lägsta pris får styra på en hårt konkurrensutsatt marknad, då en mer miljöanpassad motor fortfarande är dyrare att både tillverka och köpa.

Dagens motorer har betydligt mindre miljöpåverkan än för bara 5-10 år sedan. Genom att investera i forskning och utveckling har vi tillverkare lyckats reducera utsläppen med omkring 75 procent sedan 1995. Idag kan även gräsklipparmotorerna drivas med alkylatbensin/miljöbensin, vilket minskar utsläppen av de mest skadliga kolvätena med 99 procent jämfört med att använda vanlig bensin.

Det finns också så kallade miljömotorer där avgasutsläppen är minst 25 procent lägre än europeisk standard1, som även reglerar svenska utsläppnivåer. Trots avsaknad av regler finns det även miljömotorer på den svenska marknaden som är utrustade med en teknik som drastiskt minskar de evaporativa utsläppen med upp till 59 procent jämfört med motorer utan denna teknik. Med denna teknik uppfylls utsläppskraven som ställs av California Air Resources Board (CARB) i Kalifornien.

Just utsläppskraven i USA, och främst i Kalifornien, är en bidragande orsak till att dessa tekniker redan kommit långt i utvecklingen. Lagstiftningen i USA reglerar nämligen inte bara förbränningsutsläppen, utan även de evaporativa utsläppen, vilket påskyndat processen.

Enligt Miljödepartementet finns det i dagsläget inga inkomna motioner om att se över regleringen av evaporativa utsläppsnivåer. Kännedomen bland slutkonsumenterna är låg och utan ett uppdaterat regelverk lär det dröja innan efterfrågan på miljömotorer ökar.

Europa och inte minst Sverige betraktas ofta som föregångare när det gäller miljöfrågor, men på detta område ligger vi långt efter USA. Vi tycker därför att det är dags att se över de svenska och europeiska regelverken för att begränsa de evaporativa utsläppen, särskilt eftersom de tekniska lösningarna redan finns på plats.

Richard Aulin, Operations Manager, Briggs & Stratton Sverige

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt