Innovation

Volfram ersätter kvicksilver i ESS

Det omstridda kvicksilvret ersätts av volfram i forskningsanläggningen ESS i Lund.

Publicerad

Styrelsen för ESS - European Spallation Source - har fattat beslut om att använda volfram som målmaterial istället för det omstridda kvicksilvret.

Det framgår av ett pressmeddelande.

- Valet av utformning för målet och målstationen är sannolikt det viktigaste enskilda beslutet i ESS tekniska design, säger där Patrik Carlsson, ESS tekniske direktör.

- Efter flera års intensivt arbete, har vi nu nått denna milstolpe, och tagit fram en utformning som är den bästa både ur vetenskaplig synvinkel och som lättast uppfyller miljö- och säkerhetskraven.

Enligt de ursprungliga planerna skulle ESS innehålla drygt en kubikmeter kvicksilver vilket morsvarar cirka 15 ton.

Användningen av kvicksilver är i princip förbjuden i Sverige och både Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen har haft invändningar mot att den nya forskningsanläggningen skulle innehålla så stora mängder kvicksilver.

Beslutet om att istället använda volfram har föregåtts av många års studier.

Andra alternativ som studerats är till exempel rent bly eller en blandning av bly och vismut.