Digitalisering

Tre lovar högt - men håller lågt

Stora skillnader på utlovad och uppmätt fart.
Stora skillnader på utlovad och uppmätt fart.

Operatörerna har skruvat upp hastigheterna i de mobila bredbandsnäten. Men de verkliga farterna ligger under dem som anges i reklamen visar Ny Tekniks test.

Publicerad

Operatören Tre skryter värst i reklamen för den nya, uppgraderade bredbandstjänsten turbo-3g+ och anger att farten är "upp till 21 megabit/s".

I verkligheten går det betydligt långsammare. En kort stund nås en toppnotering på 8,9 megabit/s i nedladdningshastighet, men för det mesta ligger farten på mellan 2,5 och 4,5. Uppladdningshastigheten ligger kring 1,25.

Ny Teknik har testat de uppgraderade bredbandstjänsterna från operatörerna Tre, Tele2 och Telia på tre svenska orter. Vi tittade på operatörernas täckningskartor och såg till att testa hastigheterna mitt i områden där den nya farten turbo-3g+ ska finnas enligt kartorna. Resultatet blev mycket ojämnt. Bara en gång når vi de utlovade hastigheterna.

Tele2 anger "upp till 10 megabit/s" i reklamen och säger att det är åtkomligt för 85 procent av Sveriges befolkning.

Vid våra mätningar kommer vi upp över 10 en enda gång. Vanligtvis ligger resultatet dock mellan 2 och 6 megabit/s. Uppladdningshastigheten pendlar mellan 0,2 och 1,2.

Telia skriver "<10 Mb/s" i reklamen och säger att täckningen är "superb". Då företaget till största delen använder samma mobilnät som Tele2 är deras täckningskartor också snarlika. Hos Telia går det dock inte på kartorna att särskilja nya turbo-3g+ från vanliga turbo-3g. Med Telia mäter vi upp hastigheter mellan 2,5 och 4,5. En kortvarig toppfart på 6,86 noteras. Uppladdningshastigheten liknar Tele2:s.

Den överdriva reklamen riskerar att skapa besvikelse för en i grunden bra tjänst. Nyligen förbjöds operatörerna av Konsumentombudsmannen att marknadsföra sina bredbandstjänster med teoretiska maxhastigheter som inte går att uppnå. Det gäller också den nya turbo-3g+-tjänsten.

Operatörerna har därför enats om en ny märkning, som ska börja användas senast den 1 september. Det innebär att Tre måste ändra sin reklam från 21 megabit/s till 16.

Enligt kundtjänsten hos Tre gäller de utlovade 21 megabit/s dock bara i Kista i norra Stockholm. Men 14,4 Mb/s ska man få i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, samt i Karlskrona.

Så gick det till

* Operatörerna levererade modem (Huawei E270+) och SIM-kort. Vi kopplade detta till en bärbar dator och åkte till Södertälje (flera platser), Malmö (flera platser), samt Brokamåla i Småland.

* Hastigheterna mättes flera gånger på varje plats med hjälp av Bredbandskollen.se.

Mobilt - upp till 14,4 Mbit/s

* GPRS General packet radio services, GSM-teknik som ger upp till 48 Kb/s.

* Edge Enhanced data rates for GSM evolution, utökad GSM- teknik som ger upp till 236 Kb/s.

* UMTS Universal mobile telecommunications system, 3G-teknik som ger upp till

384 Kb/s.

* HSPA High speed packet access, utökad 3G-teknik, även kallat turbo-3G, och ger hastigheter upp till 7,2 Mbit/s.

* HSPA+, även kallat turbo-3G+ Ger hastigheter upp till 14,4 Mbit/s.