Innovation

Träavfall gjorde återvunnen betong hårdare än originalet

Betongavfall läggs på hög. Bild från Sotji, Ryssland. Foto: Dmitry Lovetsky
Betongavfall läggs på hög. Bild från Sotji, Ryssland. Foto: Dmitry Lovetsky

Forskarna band samman begagnad betong med lignin från träavfall. Utan att tillsätta cement fick de fick fram ett material med en högre böjhållfasthet än vanlig betong.

Publicerad

Cementtillverkning är en stor källa till koldioxidutsläpp, och en väg för att minska miljöpåverkan är att återanvända betong från rivningar. Men ett problem är att det ofta fortfarande krävs att ny cement tillsätts.

Nu har forskare vid The University of Tokyo utvecklat en metod för att återge styrka till begagnad betong med hjälp av lignin från träavfall utan att tillsätta ny cement.

Lignin, som finns i trä, bidrar till träets mekaniska styrka och är en av de vanligast förekommande organiska föreningarna i naturen. Nu visar det sig också vara ett högeffektivt bindemedel.

Lignin, vatten, hög temperatur och högt tryck

Vid universitetets Institute of Industrial Science malde man ner den gamla betongen till ett pulver och tillsatte vatten samt lignin. Sedan hettades blandningen upp under högt tryck.

Forskarna testade sig fram för att balansera de specifika förhållandena mellan andelarna av betong, lignin och vatten, tillsammans med en optimal temperatur och tid under rätt tryck. Då ombildades ligninet till ett perfekt lim för betongpartiklarna.

Enligt universitetet hade huvuddelen av de delar som forskarnas tillverkade en högre böjhållfasthet än vanlig betong.

Forskarna ser det som möjligt att man i framtiden skulle kunna skapa betong från grunden och då ersätta cementen med lignin från andra växtkällor – exempelvis avfall från jordbruket, som blandas med sand och grus. 

– De här upptäckterna kan bidra till en grönare och mer ekonomisk byggindustri, som inte bara minskar mängden överbliven betong och trä – utan också hjälper till i arbetet med att bemöta klimatfrågorna, säger Yuya Sakai vid The University of Tokyo.