Digitalisering

Tolgfors vill inte tidigarelägga kontroll av FRA

Riksdagens kontrollstation för FRA:s verksamhet borde tidigareläggas. Det anser vänsterpartisten Torbjörn Björlund. Men försvarsminister Sten Tolgfors säger nej.

Publicerad

I början av december avslöjade Ny Teknik att Försvarets radioanstalt, FRA, läcker mängder med signalspaningsinformation om svenskar till utländska underrättelsetjänster, utan att granska hela innehållet. Det uppges i mejl till den parlamentariska Signalspaningskommittén.
Därmed kan uppgifter om vanliga svenska medborgares mejl, telefonsamtal, kontakter och sociala nätverk hamna i händerna på utländsk underrättelsetjänst, vilket kan strida mot lagen om behandling av personuppgifter i FRAs verksamhet.
Efter att ha tagit del av uppgifterna vill vänsterpartisten Torbjörn Björlind, v, att riksdagen ska utvärdera FRA:s signalspaningsverksamhet tidigare än tänkt. Detta skriver han i en riksdagsfråga till försvarsminister Sten Tolgfors, m.
En kontrollstation för verksamheten, en utvärdering, är planerad någon gång under år 2011, enligt tiiigare beslut i riksdagen.
”Kommer försvarsministern att se till att undersökningar av FRAs verksamhet görs tidigare än den tänkta kontrollstationen för att säkerställa att verksamheten inte bryter mot de lagar och bestämmelser som riksdagen beslutat om?” undrar Björlund.
 
I går onsdag svarade Sten Tolgfors.

Han skriver att regeringen kommer att redogöra för integritetsskyddet vid signalspaningen och kontrollstationen i en samlad redogörelse till riksdagen under 2011. Antagligen kommer den därmed att presenteras sent in på 2011.
Samtidigt påpekar han att Siun, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten har ett tillsynsansvar och att FRA bett Siun att granska de nya uppgifterna om bristerna.
Tolgfors nämner också att den parlamentariska Signalspaningskommittén granskar uppgifterna och ska lämna en rapport i februari.
Även Datainspektionen har granskat FRAs personuppgiftsbehandling och att den sammanfattande bedömningen är att FRA ”lagt ned mycket tid och resurser på att skapa rutiner och utbilda personalen på ett sådant sätt att risken för otillbörliga intrång minskar.”, skriver Sten Tolgfors.
Dock säger han inget om att Datainspektionen inte granskat hur FRA hanterar personuppgifter i det internationella utbytet av signalspaningsinformation, vilket framgår av samma myndighets rapport.