Innovation

Tolgfors utfrågad av KU om Saudiaffären

Försvarsminister Sten Tolgfors meddelade vid en presskonferens i Rosenbad att han avgår. Foto: Fredrik Sandberg / Scanpix
Försvarsminister Sten Tolgfors meddelade vid en presskonferens i Rosenbad att han avgår. Foto: Fredrik Sandberg / Scanpix

Förre försvarsminister Sten Tolgfors förhörs nu av konstitutionsutskottet (KU) om Saudiarabien-affären. – Regeringen har varken initierat eller sanktionerat bildandet av företaget SSTI, inledde Tolgfors med att slå fast.

Publicerad

Bolaget bildades av en enskild anställd på FOI för att sköta genomförandet av affären med Saudiarabien som innebar byggandet av en vapenanläggning i landet.

Tolgfors upprepade vad han sade veckorna innan han avgick, att försvarsdepartementet fick kännedom om SSTI först när FOI:s generaldirektör meddelade det i samband med att bolaget avslutades.

KU:s ordförande Peter Eriksson påminner om att FOI skickade en hemställan till försvarsdepartementet i mars 2009 och att bolaget SSTI nämns i den.

– Har Sten Tolgfors läst hemställan från FOI där SSTI nämns.

– Nu har jag läst den, svarade Tolgfors.

Peter Eriksson upprepade frågan tre gånger utan att få något klart och tydligt svar.

– Vi talar om något som hände för fem år sedan. Tror att det är vanskligt att säga vad man läst då. Det viktiga är att regeringen hanterade frågan korrekt.

Enligt Tolgfors bygger frågan på en efterhandskonstruktion.

– Varför skulle regeringen reagera på något som först senare framkommer om SSTI? Varför skulle just det här företaget uppmärksammas? En regering kan inte aktivt misstro sina egna myndigheter, sade Tolgfors.

– Inte ens FOI hade en full bild av SSTI vid den här tiden. När FOI får det, så polisanmäler man ju det hela. Vi hade ingen anledning att förutsätta att FOI hade berett det på korrekt sätt. Vårt ansvar var att regeringsbeslutet blev korrekt och i det står ingenting om SSTI i det.

Peter Eriksson var inte helt nöjd med svaren från Sten Tolgfors.

– Jag tycker att det är osannolikt att, trots den stora personkretsen och att flera myndigheter varit inblandade, så känner inte försvarsdepartementet, som har en huvudroll, inte till den verksamhet som bedrivs. Tycker inte Sten Tolgfors att det är konstigt?

– Samtliga utfrågade har dementerat att regeringskansliet informerats. Det finns ingen grund i handlingarna att göra det antagande som ordförande gör. Jag vet ingenting som stöder en sådan spekulation, svarade Tolgfors.

Dagens KU-utfrågning kommer på grund av sekretessen att genomföras i två delar. En öppen samt en bakom stängda dörrar.