Digitalisering

Tillverkare ansvarig för bruksanvisning

Publicerad
TYSKLAND Från den första januari är tillverkaren ansvarig för begripligheten och korrektheten i montagebeskrivningar. Är de felaktiga eller bristfälliga kan kunden kräva pengarna tillbaka upp till ett halvt år efter köp.

Den nya kundlagen har dessutom vänt på bevisbördan. Det första halvåret är det tillverkaren som ska visa att varan varit felfri vid köpet, inte kunden.

En generell bytesrätt för defekta varor har även införts. Att lova för mycket i reklamen kan vara ödesdigert, då en kund därmed besitter samma rättigheter som vid köp av en bristfällig vara.