Digitalisering

Tele2 överklagar inte datalagringsförslag

Foto: Jonas Ekströmer / TT
Foto: Jonas Ekströmer / TT

Operatören Tele2 kommer inte att överklaga regeringens förslag till ny datalagringslag. Det har brister och har tagit alldeles för lång tid att ta fram – men fördelarna är större än nackdelarna, enligt bolaget.

Publicerad

– Det nya lagförslaget har visserligen brister, men innehåller samtidigt flera delar som Tele2 har efterfrågat, till exempel utökade krav om förhandsprövning och differentierade lagringstider. Vi anser därför att lagförslaget uppnår bättre balans mellan behovet av verktyg för brottsbekämpning och personlig integritet, säger kommunikationsansvarige Joel Ibson till TT.

Det var Tele2 som satte igång processen kring den svenska datalagringen. Tvisten med svenska staten gick till EU-domstolen som i december 2016 slog fast att lagstiftningen inte var förenlig med mänskliga rättigheter.

Enligt Tele2 har den svenska debatten om datalagring i flera år präglats av missvisande påståenden och smutskastning, snarare än konstruktiv diskussion om förbättrad lagstiftning. Bolaget vill nu ha en mer faktabaserad debatt där ”ansvaret för lagstiftning inte läggs på privata aktörer, utan tas av regering och folkvalda lagstiftare”.

Bredbandsoperatören Bahnhofs vd Jon Karlung har gjort klart att han tänker överklaga även det här lagförslaget.