Krönikor

Tänk om Google bygger en själ

KRÖNIKA. En av de mest spännande trenderna just nu är det successiva närmandet mellan it och hjärnforskning. Att förstå den mänskliga hjärnan beskrivs av båda sidor som en av vår tids viktigaste utmaningar.

Publicerad

Dessutom ligger den för första gången i historien inom tekniskt räckhåll eftersom den exponentiella utvecklingen av datorkraft nu närmar sig den mänskliga hjärnans kapacitet med stormsteg.

Ett aktuellt exempel är forskningsprojektet Human Brain Project som nyligen tilldelats en miljard euro i EU-finansiering.

Målet med projektet är en datorbaserad simulering i full skala av den mänskliga hjärnan. Syftet är bland annat att förstå hur mediciner påverkar hjärnan, utan djurförsök, och att på sikt kunna få bukt med en lång rad kostsamma hjärnsjukdomar som autism, depression och alzheimer.

Forskarna arbetar utifrån modellering av enskilda nervceller och bygger sedan mer och mer komplexa strukturer. Redan har de en funktionell modell av en så kallad kortikal kolumn – byggstenen som hjärnbarken är uppbyggd av – med 10 000 nervceller. Fortfarande är det en bit kvar till hjärnans omkring 100 miljarder nervceller.

Motsatt utgångspunkt är att betrakta hjärnan som en svart låda och försöka förstå vilka algoritmer den bygger på. En som ägnar sig åt detta är entreprenören och författaren Ray Kurzweil, senast i boken How to Create a Mind.

Även Kurzweil utgår från en kortikal kolumn. Men utifrån sin kunskap om röstförståelse och bokstavstolkning, vilket han arbetat med i sina företag, antar han att algoritmen som den kortikala kolumnen arbetar med är mönsterigenkänning. Därifrån bygger han en teori om hur det mänskliga medvetandet fungerar med ett hierarkiskt system av mönster­igenkänning.

Kurzweil är inte ensam om grundtanken i modellen, och han går inte heller fri från kritik för förenkling. Samtidigt betraktas han av många som en skarp tänkare och han har ofta haft rätt i sina teknikförutsägelser.

Det intressanta är dock att han i december 2011 fick jobb som utvecklingschef på Google, och det jag funderar över är om Google, som redan intresserar sig för artificiell intelligens bland annat i sina förarlösa bilar, möjligen har planer på att även försöka bygga ett intelligent medvetande.

USA och Europa har då minst ett projekt var som från olika utgångspunkter försöker skapa en it-baserad motsvarighet till hjärnan. Någonstans borde de mötas.

- - -

Anm. Strax efter att den här krönikan skrevs blev det känt att även USA planerar ett stort forskningsprojekt kring hjärnan under namnet Brain Activity Map.