Digitalisering

Synka medicinen via bluetooth

Abiogenix Ubox
Abiogenix Ubox

Abiogenix Ubox är en smart dosett som låser in tabletterna tills det är dags att ta medicinen.

Publicerad

Den synkar med telefonen via bluetooth för att ställa in låsen för vart och ett av de fjorton facken. Den kan också skicka påminnelser och meddelanden till andra.