Digitalisering

Sverige ska bereda sig på it-attacker

En nationell plan för att hantera it-attacker och ett system som varnar för angrepp. Det är två av sju punkter regeringen vill att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap nu ska utreda för att höja Sveriges beredskap.

Publicerad

Det är Försvarsdepartementet som ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Msb, samt Försvarets Radioanstalt, Fra, en lista på sju punkter att utreda för att höja Sveriges beredskap för it-incidenter.

  1. Ett system för myndigheter, kommuner och landsting där information kan delas i samband med it-incidenter. Systemet ska bygga på befintlig infrastruktur.
  2. En nationell plan för att hantera IT-incidenter och klargöra ansvar och roller.
  3. Obligatorisk incidentrapportering för statliga myndigheter.
  4. Analysera och bedöma omvärldsutvecklingen avseende hot, sårbarheter och risker.
  5. IT-säkerhetsanalyser – hjälp för att höja säkerheten hos myndigheter.
  6. Utformning av ett detekterings- och varningssystem mot intrångsangrepp.
  7. Hos vilka aktörer ett tekniskt varningssystem för samhällsviktig verksamhet och infrastruktur kan införas.

Msb och Fra ska redovisa uppdraget den 1 mars 2011.

Uppdraget från regeringen kommer samtidigt som Msb i sin tidning Tjugofyra7pekar på sårbarheteni att elnät, dricksvatten, fjärrvärme och järnvägstrafik använder datoriserade styr- och övervakningssystem som successivt integreras allt mer med internet.