Samhälle

Sverige öppnar igen – alla restriktioner slopas

Statsminister Magdalena Andersson (S). Arkivbild. Foto: Claudio Bresciani/TT
Statsminister Magdalena Andersson (S). Arkivbild. Foto: Claudio Bresciani/TT

Coronarestriktionerna kommer att lyftas från den 9 februari. ”Det börjar bli dags att öppna upp Sverige igen”, säger statsminister Magdalena Andersson (S).

Publicerad

Jag vet att dagens besked innebär en stor lättnad för många företagare, inte minst inom restaurang- och hotellbranschen och nöjes- och kulturbranschen, säger Magdalena Andersson.

– Regeringens aviserade stöd ligger fast.

Beskedet kommer på en pressträff tillsammans med socialminister Lena Hallengren (S) och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

– Restriktionerna har bidragit till att minska smittspridningen, men nu går vi in i en ny fas, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Slopade restriktioner

Beslutet att slopa restriktionerna motiveras med att vaccinationstäckningen är hög och att färre personer blir allvarligt sjuka, dessutom har kunskapsläget förbättrats om omikron.

Att restriktionerna tas bort innebär bland annat att deltagartak försvinner, att restauranger och kaféer slipper regler om avstånd och storlek på sällskap och även att särskilda regler för cuper och privata fester i hyrda lokaler tas bort.

– För att motverka en ny skjuts bör återgången till arbetsplatser och lärosäten ske successivt, säger socialministern.

Dessutom kommer särskilda rekommendationer för ovaccinerade att ligga kvar.

Uppmaningen att stanna hemma när man är sjuk eller misstänker att man har covid-19 kommer också att finnas kvar.

Covid-19 inte längre samhällsfarlig

Folkhälsomyndigheten anser också att det är dags att sluta klassa covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom. Myndigheten har därför skickat en hemställan till regeringen, som får bereda frågan och ta fram ett lagförslag om detta.

– Regeringen kommer skyndsamt att behandla den hemställan och kommer också att lägga fram ett lagförslag om att omklassificera covid-19, säger Lena Hallengren.

– Regeringens avsikt är att förslaget ska lämnas i propositionen om att covid-19-lagen och serveringslagen ska upphöra. Regeringen har sedan tidigare remitterat ett förslag om att de här lagarna ska upphävas vid utgången av mars i år.

Efter att regeringen har lämnat de förslagen fattar riksdagen sedan det slutgiltiga beslutet.

Risk finns kvar: ”Vaccinationerna skyddar”

Att restriktionerna tas bort innebär dock inte att covid-19 försvinner från samhället.

Karin Tegmark Wisell poängterar att den viktigaste åtgärden fortfarande är vaccinationerna.

– Vaccinationerna skyddar hela samhället och är grunden till att vi i dag kan meddela att vi tar bort åtgärderna, säger Tegmark Wisell.

Hon räknar också med att nya varianter av viruset kommer att dyka upp.

– Den här pandemin har överraskat oss, men nu har vi helt andra verktyg, säger Tegmark Wigsell.

Fakta: Gällande restriktioner som tas bort

Vid 20–50 personer i publik inomhus ska det enbart vara sittande deltagare, max 8 per sällskap och 1 meter mellan sällskapen.

Vid fler än 50 ska även vaccinationsbevis användas.

För mässor inomhus med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis.

Offentliga tillställningar och mässor inomhus får maximalt ha 500 deltagare.

Kan tillställningen delas upp i sektioner gäller maxtaket per sektion.

Mässor behöver också beräkna maxantal deltagare utifrån kravet 10 kvm/person.

Vid religionsutövning kan deltagare anvisas ståplats

Restauranger ska stänga klockan 23. Alkoholservering upphör klockan 22.30.

Sällskap på restaurang får uppgå till högst åtta personer

Avståndet mellan sällskap ska uppgå till minst en meter.

På restauranger med uppträdande, till exempel konsert, är enbart sittande deltagare möjligt.

Tak på 20 personer för privata fester i hyrda lokaler

För minnesstunder vid begravningar är taket på 50 personer.

Affärer måste beräkna maxantal besökare utifrån kravet 10 kvm/person

10 kvm/person gäller även gym, bad, museer, konsthallar, och nöjesparker

Långväga kollektivtrafik ska så långt möjligt säkra att varje resenär har en sittplats.

Källa: Folkhälsomyndigheten