Svensk vård kraftsamlar för nya system

2015-05-29 05:00  
”Det it-område som accelererar mest är tjänster mot medborgare och patienter”, säger Sabine Koch, professor vid Centrum för hälsoinformatik på Karolinska Institutet. Foto: Jörgen Appelgren

Vårdens it-system hänger inte med i utvecklingen, men nu är arbetet i gång med att förändra det hela. Det kommer att kosta mycket pengar – åtminstone två miljarder kronor, enligt regeringens utredare.

”Journalsystemen är byggda för att lagra data lokalt – inte för att byta information mellan vårdgivare.”

Folkpartisten Daniel Forslund, som i höstas tillträdde den nya politiska rollen som innovationslandstingsråd i Stockholm, sätter fingret på ett grundläggande problem med dagens it-system i vården. Han påpekar att problemet dessutom har en rent laglig aspekt.

– Patientlagen som trädde i kraft den 1 januari ger patienten rätt att söka planerad vård i hela landet, och landstinget kan inte säga nej. Det medför ett annat krav på informationsutbyte än tidigare.

Problemen är ingen nyhet. ”Att informationssystemen i vården lider av stora brister får anses vara väl dokumenterat”, skriver till exempel Göran Stiernstedt, som på regeringens uppdrag utreder hur svensk vård kan effektiviseras.

Men nu pågår ett intensivt arbete med att göra något åt problemen. Till en del handlar det om resurser.

I en diskussions-pm, halvvägs genom utredningen, förordar Göran Stiernstedt en miljard kronor från staten för nya it-system, med en lika stor investering från landsting och kommuner tillsammans. Sammanlagt alltså två miljarder kronor.

”Staten bör ta ett tydligt ansvar för infrastrukturen när det gäller informationssystemen”, skriver Stiernstedt.

Och fler tycker att förslaget är rimligt.

– Svensk sjukvård kostar 330 miljarder kronor om året. En miljard kanske inte är så svårt att ta fram då, om man tycker att det är viktigt, kommenterar Jörgen Nordenstam, professor i kirurgi vid Karolinska sjukhuset.

Men utöver resurser handlar det också om nya arbetssätt.

– Länder som Sverige har varit tidiga med it genom hög it-mognad hos befolkningen. Och nu har man sitt arv med äldre system som man inte bara kan ersätta med nya och tro att det ska fungera. Man måste också ändra processer och organisation, påpekar Sabine Koch, professor vid Centrum för hälsoinformatik vid Karolinska Institutet.

Den största ansatsen just nu för att bygga nya it-system sker i samarbete mellan Stockholms läns landsting, Region Skåne och Västra Götalandsregionen – tre regioner med totalt fem miljoner invånare. Projektet, som kallas 3R, syftar till en upphandling, men det blir ingen traditionell sådan.

– Vi är inte nöjda med det som finns i dag och utmanar alla leverantörer att komma med något helt annat än vad marknaden kan erbjuda. Det finns delar som fungerar väldigt bra runtom i världen, men inte helheten, säger Daniel Forslund.

Han är väl medveten om att nya system inte är hela lösningen, men ser positivt på möjligheterna.

– Det finns en större mognad nu. Man pratar ganska mycket om att främja innovation både inom teknik och arbetssätt, och det känns bra.

Tanken är att övriga landsting i Sverige ska kunna dra nytta av det arbete som sker inom 3R.

Sabine Koch tror att förutsättningarna i ett internationellt perspektiv är goda.

– De nordiska länderna är föregångare. Danmark har kommit långt, men Sverige ligger också långt fram. I USA finns det system som kanske ser snyggare ut och har funktioner som våra inte har, men det betyder inte att man kan använda dem här. De har inte nationella system som fungerar, påpekar hon.Följ Ny Teknik på Facebook!Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev – direkt till din mejl!

11 pusselbitar i den nya vården – från NPÖ till FoU-bolaget Ivbar

 • NPÖ – Nationell ­patientöversikt.
  System som låter alla vårdgivare och kommunala aktörer få tillgång till en patients journal. Har haft en trög start men kommer till hösten i ny version, anpassad till övriga e-hälsotjänster. Utvecklas av Inera (se nedan).
 • Mina Vårdkontakter.
  Personlig e-tjänst där man kan boka tid för läkarbesök, förnya recept, se sin journal med mera. Införandet sker gradvis. Drivs av Inera.
 • Hälsa för mig.
  Personligt ­hälsokonto där individer ska kunna samla all information om sin hälsa, exempelvis journalkopior som hämtas från Mina Vård­kontakter, eller hälsodata från mobilappar och oberoende nät­tjänster. Drivs av e-hälso­myndigheten. Införandet har försenats på grund av över­klaganden av upphandling.
 • Sveus – Nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- och sjukvården. Samarbete mellan sju landsting och ett femtiotal organisationer för utveckling av värdebaserad vård – styrsystem som syftar till att patienten ska få bästa möjliga vård.
 • HIP – Health Innovation ­Platform.
  Verktygslåda för den som vill utveckla innovativa ­e-tjänster och appar med koppling till sjukvården. Drivs av Inera och Stockholms läns landsting.
 • UMO.se
  Nationell ungdomsmottagning på internet för unga mellan 13 och 25 år. Drivs av Inera.
 • Sjunet.
  Nationellt kvalitets­säkrat nät för all elektronisk kommunikation i vården. Drivs av Inera.
 • E-hälsomyndigheten.
  Bildades 1 januari 2014. Arbetar med nationell e-hälsa. Utvec­klar bland annat hälsokontot Hälsa för mig, och hanterar de elektroniska recepten i Sverige.
 • E-hälsokommittén.
  Statlig utredning som ska se över informationshantering inom hälso- och sjukvården och ­socialtjänsten. ­Redovisades den 27 mars 2015.
 • Inera.
  Bolag som ägs gemensamt av landstingen. Utvecklar och driver ett femtiotal nationella tjänster inom hälsa och vård, bland annat Vårdguiden 1177, Mina Vårdkontaker och NPÖ.
 • Ivbar.
  Personalägt FoU-bolag med rötter i Karolinska Institutet. Har fått i uppdrag av Sveus att utforma system för värde­baserad vård.

Mats Lewan

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer