Innovation

Sunpine-grundare tar hjälp av skogsjätte för textilsatsning

Stora Enso-trä i Finland. Foto: Ismo Pekkarinen
Stora Enso-trä i Finland. Foto: Ismo Pekkarinen
Lars Stigsson. Foto: Pressbild
Lars Stigsson. Foto: Pressbild

Kemisten och entreprenören Lars Stigsson har sedan tidigare fått med sig Ikea och H&M på sin satsning att tillverka textil av skogsråvara. Nu kliver Stora Enso in och skalar upp tekniken.

Publicerad

Målet är att utveckla en ny process för textilier av cellulosa – men utan skadliga kemikalier. Vid vanlig viskostillverkning används till exempel det giftiga ämnet koldisulfid, som bland annat kan ge upphov till neurologiska skador.

– Vi har eliminerat behovet av de kemikalierna, och har en annan typ av process för fibergenerering, säger Lars Stigsson, men vill inte gå in närmare på vad den innebär.

Han är kemiingenjören som 2005 grundade biodieseltillverkaren Sunpine. Det nya projektet handlar om ett helt annat område – att skapa en hållbar svensk textilproduktion. Företaget Tree To Textile grundades för fyra år sedan, och har arbetat i liten skala för att utveckla tekniken.

Ikea och H&M är delägare

Utåt har Tree to textile hållit en låg profil. Men både Ikea och H&M har visat förtroende för satsningen och är delägare i bolaget.Och nu tar nästa storbolag vid för att industrialisera tekniken. På fredagen gick delägarna tillsammans med skogskoncernen Stora Enso gemensamt ut och berättade att en demonstrationsanläggning ska byggas ”vid en av Stora Ensos nordiska anläggningar”. Vilken är inte bestämt, enligt Lars Stigsson. Det är heller inte känt vilken kapacitet den ska ha. Men målet är att skala upp.

– Det är dags för nästa steg. Vi startade i väldigt liten skala. Men det händer alltid saker när man skalar upp, det märkte vi med Sunpine. Så det är viktigt att göra ett grundligt arbete, säger Lars Stigsson.

”Med hjälp av vår nya partner kommer vi att gå in i en industrialiseringsfas. Den nya fibern som vi har utvecklat är både hållbar och produceras till en lägre kostnad” säger Annica Karlsson, styrelseordförande i Tree to textile, i ett pressmeddelande.

Tree to textile har säte i skånska Bjärred. Utvecklingen har skett i samarbete med bland annat forskningsinstitutet Swerea. Enligt årsredovisningen för 2017 har ”textila material framtagits i form av bäddlinne och T-shirts och omfattande testning av olika textilegenskaper har genomförts med gott resultat.”