Innovation

Studie: Osannolikt att myrkottar orsakat virusutbrottet

Ny forskning visar att utbrottet av sars-cov-2 kanske inte alls är knutet till myrkottar. Foto: AP Photo/Sakchai Lalit, File
Ny forskning visar att utbrottet av sars-cov-2 kanske inte alls är knutet till myrkottar. Foto: AP Photo/Sakchai Lalit, File

Tidigare forskning har knutit myrkottar till det pågående virusutbrottet. Men en ny studie tillbakavisar den teorin.

Publicerad

Att det nya coronaviruset sars-cov-2 sannolikt har sitt ursprung i fladdermöss är många experter överens om. Däremot är det ännu inte klarlagt via vilket djur som viruset har tagit sig över till människan. Det saknas alltså fortfarande en viktig pusselbit för att bättre förstå smittan och förhindra nya utbrott.

Tidigare forskning har pekat ut myrkotten som en möjlig mellanvärd för smittan. En ny studie avvisar den teorin.

Forskare vid kinesiska Guangdong Academy of Science har undersökt hela arvsmassan för coronavirus i sjuka myrkottar. Det virus myrkottarna bar på var enligt analysen genetiskt besläktat med sars-cov-2 och en grupp av coronavirus som har hittats i fladdermöss. Men det var inte tillräckligt likt för att kunna knytas till det virus som orsakat den pågående pandemin. Forskarna konstaterar därför att sars-cov-2 inte har utvecklats direkt från myrkottarnas coronavirus.

Studien har publicerats i Plos Pathogens och är expertgranskad.