Digitalisering

Studie: ”Hög risk” för cyberangrepp mot kärnvapen

Säkerhetshotet mot västvärldens kärnvapen har ökat i takt med att militära system digitaliserats. Det varnar den brittiska tankesmedjan Chatham House i en ny rapport.

Publicerad

Cyberhotet mot världens kärnvapen ökar ständigt, och frågan får alldeles för lite uppmärksamhet. Det hävdar den brittiska tankesmedjan Chatham House i rapporten Cybersecurity of nuclear systems.

Risken för hackerangrepp mot vapensystem bedömer tankesmedjan som "relativt hög och ökande".

Hotet tros framförallt komma från statliga aktörer, hackare som är anställda eller anlitade av militära underrättelsetjänster. Men Chatham House lyfter också potentiella attacker från cyberbrottslingar eller terrorister.

Dåligt utbildad personal och konflikten mellan tröga institutioner och snabb teknikutveckling nämns som särskilt allvarliga problem. Förlegad mjukvara och ålderstigna komponenter med inbyggda säkerhetsbrister är andra risker.

"Kärnvapensystemet utvecklades innan datorteknikens framsteg och tog knappt hänsyn till potentiella digitala sårbarheter. Resultatet är att dagens kärnvapenstrategier ofta förbiser att digital teknik används så flitigt i kärnvapensystem", säger analytikerna bakom rapporten i en kommentar till tidningen The Guardian.

Chatham House lyfter flera tänkbara attackytor i tillverkningen och hanteringen av kärnvapen. Från angrepp mot de militära kontrollcenter som styr missiler till attacker mot transporter och komponenttillverkare.

Kontakten med den privata sektorn nämns som ett särskilt dilemma. Å ena sidan behöver militären anlita privata företag för att ta del av den senaste tekniken, å andra sidan innebär kontrakt med privata aktörer en säkerhetsrisk i sig.

Lösningen är, enligt Chatham House, att jobba rigoröst med utbildningar och riskanalyser. Det finns däremot inget i rapporten som pekar på att militären inte skulle arbeta så i dagsläget.