Miljö

Studie: Dålig luft ökar psykisk ohälsa

Foto: Alamy
Foto: Alamy

Barn och ungdomar som bor i områden med högre koncentrationer av luftföroreningar löper högre risk att medicineras för psykiatriska diagnoser.

Publicerad

Risken att ha minst ett läkemedelsuttag ökade med nio procent per 10 mikrogram per kubikmeter högre halt av kvävedioxid i luften för dessa personer, visar studien som är gjord vid Umeå universitet och som publiceras i tidskriften BMJ Open.

Forskarna har jämfört uppgifter ur Läkemedelsregistret med siffror över luftföroreningskoncentrationer. Hela befolkningen under 18 år i Stockholms, Västra Götalands, Skåne och Västerbottens län ingick i studien. Resultaten stod sig även när man kontrollerat för socioekonomiska och demografiska faktorer.

– Resultaten kan innebära att en minskad koncentration av luftföroreningar, främst bilavgaser, skulle kunna minska psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, säger studiens ledare Anna Oudin vid universitets enhet för yrkes- och miljömedicin, i ett pressmeddelande.

Gilla Ny Teknik på Facebook!