Innovation

Stort steg mot individbaserat cancervaccin: ”paradigmskifte”

En forskare på Moderna. Arkivbild. Foto: Moderna
En forskare på Moderna. Arkivbild. Foto: Moderna

Ett individbaserat vaccin mot cancer. Det kan snart bli verklighet, tack vare samma mRNA-teknik som använts för att bekämpa Covid-19.

Publicerad

Bioteknikföretaget Moderna har tillsammans med läkemedelsbolaget MSD just färdigställt resultaten från en randomiserad klinisk fas 2b-prövning. 157 patienter med långt framskriden hudcancer (stadium III och IV) delades upp i två grupper. De fick antingen Modernas vaccin i kombination med immunläkemedlet Keytruda (vars aktiva substans är en monoklonal antikropp) eller enbart Keytruda.

Studien visade en 44-procentig relativ riskreduktion i återfall eller död för gruppen som serverades kombinationen. Resultaten anses av Moderna vara statistiskt signifikanta och kliniskt betydelsefulla, men har inte granskats av någon oberoende part. 

– Det är osannolikt att det existerar ett enda botemedel mot cancer och därför måste vi fokusera på att skräddarsy behandlingar för patienter. De här resultaten ger skäl att vara optimistisk om att den forskning som hjälpte oss med pandemin kan bli ett effektivt vapen mot cancer, säger Sam Godfrey, läkare hos Cancer Research UK, till BBC

Keytruda är ett standardläkemedel som används för många olika typer av cancer. Det hjälper kroppens immunförsvar att upptäcka och bekämpa tumörceller. Läkemedlet är emellertid inte individbaserat. Det är där Modernas mRNA-4157/V940 kommer in i bilden.

Tar hjälp av algoritm

På deltagare i studien togs blodprov och tumörbiopsi. Celler från friska blodceller och celler från tumören sekvenserades sedan och jämfördes i ett labb. På så sätt går det att identifiera den enskilde patientens unika mutationer. En algoritm utvecklad av Moderna och MSD kan därpå förutspå vilka mutationer som är bäst lämpade för att få deltagarens immunförsvar att lättare känna igen och attackera tumörceller.

Utrustad med den här kunskapen tillverkar Moderna ett skräddarsytt vaccin där ett budbärar-rna (mRNA) ger instruktioner till cellen om att tillverka ett protein som leder immunförsvaret rätt. 

Flera andra bioteknikföretag, inklusive Biontech, utvecklar mRNA-vaccin mot cancer men Moderna är först med att ha färdigställt en klinisk fas 2b-prövning. Ambitionen är att under 2023 påbörja den mer omfattande fas 3-prövning som krävs innan ett läkemedel kan bli godkänt av myndigheter. Dessutom har Moderna och MSD förhoppningar om att vaccinet kan användas även mot andra typer av cancer. 

– Det här kan bli ett paradigmskifte, säger Paul Burton, chefsläkare på Moderna, till Reuters