Digitalisering

Stort misstroende mot jättarnas moln

Efter avslöjandena om att amerikanska myndigheter övervakar it-jättar som Google och Apple har svenskarna blivit klart mer misstänksamma mot företagens datalagringstjänster.

Publicerad

Finska säkerhetsföretaget F-Secure undersökte i mars inställningen till molntjänsterna som Google, Apple och Dropbox med flera erbjuder och då svarade 23 procent att de inte hade förtroende för tjänsterna.

Efter Edward Snowdens avslöjande om de amerikanska och brittiska säkerhetsmyndigheternas övervakning för ett par veckor sedan gjordes undersökningen om. Den här gången ökade siffran till 35 procent.

Största ökningen står männen för. 42 procent uppger nu att de inte känner sig trygga med att lagra information hos de amerikanska molntjänsterna mot 26 procent i mars.

– Ökningen visar på en stor medvetenhet hos svenskarna. Integritetsfrågan är känslig här liksom i stora delar av övriga Europa. Samtidigt är vi i stor utsträckning beroende av alla de här tjänsterna i vårt dagliga liv, säger Johan Jarl, säkerhetsexpert på F-Secure.

– Men integriteten kommer nog att bli allt viktigare så det är fullt möjligt att det här misstroendet kan bli bestående, tillägger han.