Innovation

Storbritannien godkänner rna-läkemedel för att sänka kolesterolet

Illustration av kolesterol i ett blodkärl. Höga nivåer av så kallat ldl-kolesterol är förknippat med en ökad risk för fettansamling i artärväggarna, vilket i sin tur är förknippat med en ökat risk för hjärtattack och stroke. Foto: Science Photo Library
Illustration av kolesterol i ett blodkärl. Höga nivåer av så kallat ldl-kolesterol är förknippat med en ökad risk för fettansamling i artärväggarna, vilket i sin tur är förknippat med en ökat risk för hjärtattack och stroke. Foto: Science Photo Library

I Storbritannien har man godkänt en behandling som går ut på att “tysta” gener för att sänka kolesterolnivån. Liknande tekniker har tidigare bara använts vid ovanliga ärftliga sjukdomar.

Publicerad

Över två av fem individer i England har höga nivåer av kolesterol, något som kopplas till en högre risk för hjärtsjukdom. Nu ska 300 000 britter få en kolesterolsänkande injektion baserad på rna-teknik, berättar Interesting Engineering.

Det är National Health Service, den statliga organisationen som är ansvarig för den offentliga sjukvården i Storbritannien, som har gett behandlingen ett godkännande. Det ska vara första gången som man använder en metod som går ut på att tysta gener för att behandla en vanlig åkomma, och i så stor skala.

Det nya läkemedlet kallas inclisiran och ska ges till patienter med höga nivåer av kolesterol och bakgrund av hjärt-kärlsjukdom. Dessa ska i ett första steg få en injektion två gånger per år i tre års.

Inclisiran syftar till att stoppa produktionen av PCSK, ett protein som finns i större omfattning hos personer med höga nivåer av ldl-kolesterol, det som brukar kallas det ”onda” kolesterolet. Genom att tysta det här proteinet ska nivåerna av det skadliga kolesterolet minska. 

Vägen dit går via mRNA, budbärar-rna, en molekyl som kodar för protein. För att läkemedlet ska nå det specifika budbärar-rnat på ett väldigt exakt sätt krävs också ett annat slags rna som kallas si-rna, som forskarna har skapat på syntetisk väg.

Enligt NHS kan inclisiran motverka 55 000 hjärtattacker och strokes, och rädda 30 000 liv inom det närmaste decenniet.