Digitalisering

Stora skillnader i tillgång på snabbt bredband

Foto: Hasse Holmberg / TT
Foto: Hasse Holmberg / TT

Det är stora skillnader inom Sverige i tillgången till snabbt bredband, beroende på var man bor. När det gäller tillgång på landsbygden ligger Gotland i framkant – och pensionärerna står för grovjobbet.

Publicerad

I Sverige har drygt sju av tio hushåll tillgång till snabbt bredband.

Däremot, om man tittar på hushåll utanför tätorter och småorter, så finns det inget län där ens hälften av dessa har tillgång till snabbt bredband, förutom Gotland (76 procent). I Stockholm och Uppsala län har knappt ett av tio av dessa hushåll tillgång.

Så, varför Gotland?

– Det är gotlänningarna själva som är värda det stora tacket, säger Anne Mousa Ståhl, bredbandskoordinator på Region Gotland.

Hon förklarar fenomenet med att man på Gotland började gräva och lägga fiberkabel tidigt (2010) och att strategin gick ut på att bygga från varsin punkt i norr och söder, där internetuppkopplingen var som sämst. Många ville ansluta sig, och fibersnacket spred sig över ön från mun till mun.

Läs mer:

I början var inte bredbandsaktörerna särskilt intresserade, berättar hon, men de vaknade när de märkte att anslutningsgraden var så hög. Merparten av kostnaderna har gotlänningarna stått för själva, och många av dem har också jobbat rent praktiskt.

– De som har byggt fibern på Gotland, det är våra pensionärer. Tanter och farbröder ute i socknarna som är vana att ta tag i saker, och vars föräldrar eller farföräldrar byggde elnätet. De känner igen sig, när man presenterar det så säger de ”ja, ja, farfar gjorde det här – då vill vi vara med, med vår chans att bygga”, säger Anne Mousa Ståhl.

Hon försöker förklara det starka engagemanget.

– Det är en överlevnadsfråga för Gotland. Om inte vi kan klara det snabbt så ökar risken att folk flyttar från ön eller att vi får svårt att locka folk till ön.

Läs mer:

Totalt har 81 procent av hushållen på Gotland – som är både ett län och en kommun – tillgång till snabbt bredband vilket är landets högsta siffra efter Stockholm. Om sju år är tanken att den siffran ska vara 100 procent. Då bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband, enligt regeringen.

– Vi kommer att ha byggt klart hela Gotland i år. Alla har haft en chans att ansluta sig till fiber, men vi kan naturligtvis inte tvinga någon att göra det, säger Anne Mousa Ståhl.

Även på kommunnivå är det ytterst sällsynt att hälften eller mer av landsbygdshushållen har tillgång till snabbt bredband. Det gäller bara för 20 av landets 290 kommuner.