Innovation

Spruträdd? Deras autonoma robot ger sprutfria injektioner

En helt självständig robot har för första gången lyckats utföra en sprutfri injektion. Tekniken kan öppna för vaccinering utan inblandning av vårdpersonal.

Publicerad

Rädsla för nålar är ett skäl till att forskare och bolag försöker hitta nya sätt att exempelvis vaccinera människor. Men det brittiska start up-bolaget Cobionix ser även andra fördelar med att utveckla nya tekniker på området. 

Cobionix, som är kopplat till University of Waterloos inkubator, har tagit fram en autonom robot som kallas Cobi och kan genomföra intramuskulära injektioner, helt utan nålstick

I en video demonstrerar Cobionix hur deras robot fungerar. 

Det börjar med att en patient ställer sig framför roboten och visar upp sitt id-kort för robotens kamera. Med hjälp av sensorer detekterar roboten patientens närvaro och när dennas identitet är verifierad hämtar en robotarm det som ska injiceras, exempelvis ett vaccin. Patienten desinficerar under tiden sin arm.

Roboten skapar en digital karta av patientens kropp och använder ai för att avgöra exakt var vaccinet ska injiceras. Injektionen sker genom att vätska passerar under högt tryck genom ett hål lika brett som ett hårstrå, förklarar Slashgear.

Roboten fungerar helt självständigt och behöver alltså inte hjälp av någon människa för att genomföra injektionen. Det här kan minska arbetsbördan på kliniker som utför massvaccinationer, menar Cobionix.

Bolagets tekniska chef och medgrundare Nima Zamani uppger att tekniken kan skydda vårdpersonal, minska vårdkostnaderna och förbättra utfallet för patienter.

– Cobis autonoma natur minskar också dramatiskt de krav på infrastruktur som finns på vaccinkliniker, vilket kan bidra till att man når befolkningar på avlägsna platser med begränsad tillgång till medicinsk vård, säger Nima Zamani i ett uttalande.

Cobionix tror att det kommer att dröja ungefär två år tills deras robot kan nå marknaden.