Digitalisering

Snabbtestar mobilnätet

Japanska Nec har tagit fram en teknik för att testa kapaciteten i mobilnäten utan att belasta dem för mycket.

Publicerad

Tekniken är utvecklad för att testa kapaciteten i 3g och LTE-nät så att trafikvolymerna kan anpassas så kvaliteten bibehålls för exempelvis ip-telefoni eller strömmande video.

De metoder som brukar användas för att mäta kapaciteten kräver stora mängder data och belastar näten onödigt mycket.

- Den här nya tekniken uppskattar överföringshastigheten på mindre än 1 sekund och använder endast 10 kilobyte data, säger Motoo Nishihara vid Nec Laboratories. Det är enligt Nec 1/180-del av den mängd data som nuvarande metoder använder.

Enligt Nishihara är det på sikt möjligt för teleoperatörerna att erbjuda mobilanvändarna tekniken som en app som gör det möjligt att se hur kommunikationshastigheten varierar i realtid.