Digitalisering

Släcker i datorhallen

Rittal Det-Ac Xl
Rittal Det-Ac Xl

I datahallen vill man varken ha brand eller vatten. Rittal har en särskild lösning för det.

Publicerad

Det-Ac Xl heter den rackmonterade kombinerade larm- och släckutrustningen. Den kan monteras i ett standard 300 mm rack.

Utrustningen klarar att släcka upp till 24 serverrack eller upp till en volym av 84 kubikmeter.

Sensorerna i utrustningen känner av rök redan vid pyrolysstadiet och kan alltså kväva en brand i ett tidigt skede.

Som släckmedel används halongasen Novec 1230 från 3M, en gas som inte skadar ozonskikt och som är ofarlig för människor. Gasen används sedan tidigare i känsliga miljöer där man inte vill släcka med vatten.