Digitalisering

Signalspaning svårare än FRA trodde

I fem månader har Försvarets Radioanstallt, FRA, kunnat avlyssna internettrafiken. I teorin.

Publicerad

—FRA avlyssnar inte våra kunder. Jon Karlung, vd på operatören Bahnhof, är bombsäker på att FRA inte signalspanar på deras kunder.

Operatörerna som äger bredbandskablarna som för trafik över svensk gräns ska skicka trafik till avlyssningsnoder i näten.

Men de vill inte svara på frågan om de skickar trafik för avlyssning. Källor antyder dock för Ny Teknik att FRAs arbete med att bygga systemet går långsamt.

—Det finns pågående försök men ingen storskalig apparat är i gång, säger en källa.

—Tror inte att det pågår så mycket verksamhet. Det finns exempelvis olika uppfattningar om hur allt ska fungera, säger en annan.

Operatörer som äger kablarna ska också skicka övriga, icke-trådägande, operatörers trafik till nodert i näten. Via dem kopplar sedan kontrollmyndigheten Siun trafiken till FRA, i enlighet med tillstånd från Försvarsunderrättelsedomstolen.

Alla operatörer är dock inte berörda, eller inkopplade, erfar Ny Teknik. Exempelvis inte Bahnhof. Bolaget använder fiberkablar som ägs av Telenor men sänder sina kunders trafik till Oslo och Köpenhamn med egen våglängdsutrustning.

— Ingen av de fysiska kablar vi förfogar över och som passerar gränsen till Danmark och Norge är inkopplad i någon samverkanspunkt. Vi kontrollerar fibern helt själva och Bahnhof står för en obruten teknisk kedja fram till trafikväxlingspunkter i Köpenhamn och Oslo, säger Bahnhofs vd Jon Karlung.

Är du säker på att Telenor inte vidarebefordrar trafiken?

—Vi är bombsäkra. Vi har en IRU-licens som i praktiken är att jämföra med ett ägarskap. Ingen har knackat på dörren, försäkrar Jon Karlung.

(IRU står för Indefeasible right of use och innebär obegränsad rätt att använda fiberutrustning.)

Blir Bahnhof föremål för FRA-åtgärder kommer man att berätta det för sina kunder, avslöjar Jon Karlung.

—Kunderna ska så långt det överhuvudtaget är möjligt få full kunskap om vad som är avlyssnat och hur man bäst gör för att som individ kryptera sin förbindelse.

På FRA vill man inte kommentera vilka operatörer som är inkopplade.

”Vi kommenterar inte frågor som rör vår underrättelseförmåga av sekretesskäl. Detta gäller bland annat status på kabelinhämtning, både med avseende på teknik och kontakterna med de operatörer som äger tråd som passerar Sveriges gräns.”, skriver Anni Bölenius, informationschef på FRA i mejlsvar.

I FRAs öppna budgetunderlag för åren 2010-2012 kan man dock läsa:

”Ambitionen är att efter den 1 december 2009 välja den plats och den operatör som med störst sannolikhet kan leverera underlag svarande mot de viktigaste underrättelsekällorna.”

Enkät: Skickar ni trafik till samverkanspunkterna?

Niclas Almgren, chefsjurist på TDC Sverige:

—Vi har ingen kommentar.

Patrik Hiselius, jurist Telia Sonera:

—Jag får inget säga av sekretesskäl.

Ola Hanson, chefsjurist, Telenor Sverige:

”Vad gäller det praktiska är vi begränsade i vad vi får uttala oss om och avstår därför från att gå in i detaljer kring hur vi uppfyller lagstiftningen”.

Staffan Burman, säkerhetschef på IP Only:

—Vi för diskussioner med FRA.