Startup

Sensative kopplar upp iot-enheter i smarta hem och städer

Sensor i fönsterlist, som känner av om fönstret är öppet eller inte. Foto: Martin D H Spencer
Sensor i fönsterlist, som känner av om fönstret är öppet eller inte. Foto: Martin D H Spencer
Fönsterlisten har en sensor, som känner av om fönstret är öppet eller inte. Foto: Sensative
Fönsterlisten har en sensor, som känner av om fönstret är öppet eller inte. Foto: Sensative

33-LISTAN. Med hjälp av sensorer kan du se i din mobil om du glömt att stänga fönstret eller har en vattenläcka i hemmet.

Publicerad

Sensative tror på smarta fastigheter och städer, och jobbar mot den visionen från två håll. Den ena delen av verksamheten handlar om fysiska produkter i form av diskreta sensorer för bland annat dörrar, temperatur, ljus och vattenläckage. Den andra om mjukvara, i form av en öppen plattform för smarta städer och fastigheter.

Under 2017 fördubblades omsättningen, samtidigt som affärsmodellen förändrades. Fokus är nu på partnerskap med större aktörer. Ett par samarbeten kommer att introduceras under året. Ett av dem omfattar Vodafone:

– Vodafone laddar för att lansera sin smarta hem– lösning V-Home i Europa och våra sensorer är en del av deras erbjudande, säger vd Mats Pettersson.

Iot-plattformen Yggio används bland annat i ett öppet nät för smarta städer som Lunds kommun har. Där ska forskare, företag och ”makers” tillsammans utveckla smarta tjänster.

Sensative

Gör: Hård- och mjukvara för smarta fastigheter

Ort: Lund

Startår: 2013

Anställda: 20

Omsättning: 13,7 MSEK

Riskkapital: 0

Huvudägare: Anders Hedberg, Fredrik Westman och Mats Pettersson