Innovation

Se hur chipshyllan brinner upp

Tre butiker i Södertälje förstördes härom veckan, genom bränder som anlagts vid deras chipshyllor. I ett filmat brandförsök kan du se hur kraftigt påsarna brinner.

Publicerad

Det är 275 kilo chips- och ostbågspåsar, varav 75 kilo fett, som brinner upp i försöket, som genomfördes av provningsinstitutet SP år 2003, och som nu går att se som fyraminuterssnutt på Youtube.http://www.youtube.com/watch?v=48Zgc10lbhk

Det var Räddningsverket som beställde brandprovet. Syftet var att se hur branden och röken spreds i en butiksliknande miljö, och vilken effekt som alstrades.

Cirka fyra minuter efter antändningen är hyllan övertänd, det vill säga de delar som ännu inte brinner fattar eld av den strålade värmen utan att elden behöver vandra från påse till påse.

Efter ytterligare omkring en minut når branden sin maximala effekt, 6 megawatt. Det är då 1 000 grader i taket, och så småningom börjar gipsskivor trilla ned.

Trots det kraftiga brandförloppet fortsätter hyllan att brinna för fullt tills cirka 10 minuter har gått.