Populärteknik

Satellitskrot hotade rymdstationen

Besättningen på internationella rymdstationen ISS fick på torsdagen ta skydd i en Soyuzkapsel när delar av en vädersatellit kom hotfullt nära.

Publicerad

När rymdkontrollen vet att rymdskrot kan hota ISS brukar man vanligtvis ändra rymdstationens position. Men på torsdagen kom varningen så sent att det inte var möjligt, besättningen fick 1,5 timme på sig att ta skydd i den ryska Soyuz TMA-16M som finns dockad som räddningskapsel.

Efter 1,5 timme blåstes faran över. Fragmenten från den gamla ryska vädersatelliten passerade på 3 km avstånd.

Besättningen på ISS, amerikanen Scott Kelly och ryssarna Mikhail Kornienko och Gennady Padalka, har sedan de anlände till rymdstationen fått vara med om manövrar för att undvika kollision med rymdskrot vid två tidigare tillfällen.

Senast en besättning fick sätta sig i säkerhet i en dockad Soyuzkapsel var för tre år sedan.

Uppskattningsvis finns 22000 föremål större än 10 cm i omloppsbana. Dessutom finns en halv miljon föremål som är omkring 1 cm stora. Med den höga hastighet de har, drygt 28000 km/h, är även de minsta bitarna farliga om de träffar exempelvis rymdstationen eller andra rymdfarkoster.