Innovation

Så vågar du satsa – trots sparkraven

Frysta eller sänkta budgetar. Även forskning och utveckling drabbas när lågkonjunkturen slår till. Men det går att behålla innovationstakten, trots minskade resurser.

Publicerad

Många företag tvingas nu skära ner kraftig, även inom forskning och utveckling, FoU. Men för att överleva på lång sikt gäller det att spara på rätt sätt, menar Christian Berggren, professor i industriell organisation vid Linköpings tekniska högskola och expert på innovationsfrågor.

- Ta General Motors som verkligen är illa ute. Där har man skurit en hel del

i sin produktutveckling men behåller plugin-hybriden Volt. Den kommer inte att ge några pengar på länge, men om GM ska överleva måste de hänga med i den tekniska utvecklingen, säger han.

Hans råd till företag som står inför besparingar i sin FoU är att dela upp portföljen i kortsiktiga och långsiktiga projekt och se till att behålla viktiga projekt i båda grupperna.

- De långsiktiga kommer annars alltid att slås ut av de kortsiktiga, säger Christian Berggren.

Nästa steg är att välja ut de projekt som ger störst kundnytta och se till att de kommer ut snabbare. Det är bättre att ha 50 projekt som rullar på snabbt än att ha 100 som går långsamt, enligt Christian Berggren. Då går det att komma före konkurrenterna med en ny produkt och kapa åt sig marknadsandelar.

- Ett bra exempel är de bränslesnåla versioner av C30, S40 och V50 som Volvo nu överraskande snabbt har lanserat.

Om ingenjörer frigörs kan dessa ägna sig åt att spara kostnader. Man kan alltid göra en produkt billigare och det är extra viktigt i en lågkonjunktur, när kunderna får svårare att betala.

Det är också viktigt att tillbringa mer tid hos kunderna. Kommer deras beställningar att finnas kvar? Har kunderna finansiering? Är de fortfarande intresserade av de nya produkter och funktioner som är under utveckling?

Se framför allt till att jobba i branscher med långsiktig tillväxt.

- Energibranschen kan vara ett bra alternativ för företag i fordonsbranschen. De är vana vid väldigt effektiva produktionssystem och har mycket att tillföra andra branscher, säger Christian Berggren.

Den kanske största utmaningen är att behålla arbetsglädjen och entusiasmen på utvecklingsavdelningarna, när trycket blir stort på att minska kostnaderna.

- Det måste alltid finnas utrymme för innovatörer. Det är så de djärva idéerna kommer fram, säger Christian Berggren.

Vad är den största utmaningen för FoU i en lågkonjunktur?

- Det är alltid en utmaning att balansera hög mot låg risk och långsiktiga projekt mot kortsiktiga. FoU är en investering

i framtiden. Just nu är problemet att ingen vet någonting om framtiden. Att det går så här snabbt ställer höga krav på ett tydligt ledarskap.

Charlotte Brogren, utvecklingschef, ABB Robotics

- Att klara sin kortsiktiga konkurrenskraft utan att äventyra den långsiktiga. Det är en svår balansgång. I en lågkonjunktur behövs snabbt nya produkter för att hålla uppe försäljningen. Samtidigt får man inte kapa bort det som gör att företaget överlever om tre till fem år. Alla vet ju att: Ok, det är recession nu, men det kommer att gå över.

Ulf Rolander, FoU-chef, Sandvik Tooling