Samhälle

Så tycker riksdagspartierna i 14 viktiga teknikfrågor

Grafik: Jonas Askergren
Grafik: Jonas Askergren

VALET 2018. Teknikfrågorna står på en del områden mitt i den politiska debatten inför årets val. Ny Teknik har ställt 14 frågor till riksdagspartierna.

Publicerad

Vad säger partierna om elvägar, flygskatt, elcykelpremien, kärnkraften? Om att polisen ska få hacka misstänkta brottslingars datorer, eller om att inför en e-krona?

Ny Tekniks redaktion valde ut 14 frågor från skilda teknikområden och ställde dem till de åtta riksdagspartierna.

I grafiken här nedanför visar vi hur partierna svarade, och i den uppklickbara grafiken ovanför ser man alla partier och svar samlade. I 14 artiklar finns mer att läsa om varje fråga.

När energiöverenskommelsen presenterades i juni 2016 såg det ett tag ut att bli slutpunkten på en period när kärnkraft kunde välta regeringar och skapa strid inom blocken.

I årets valdebatt har en utbyggnad av kärnkraften ändå dykt upp. Tre partier vill att Sverige ska fortsätta att satsa på kärnkraft (Moderaterna avstår att svara ja eller nej): Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Det här kan jämföras med när Ny Teknik genomförde en enkät inför valet 2014. Då var det fem partier som ville att dagens reaktorer ska ersättas med nya. Frågan lär leva vidare.

Förutom kärnkraft brukar teknikfrågor inte få det största utrymmet i valrörelsen. Men i takt med att klimatdebatten har fått större betydelse kliver frågor om utsläpp från transportsektorn fram och ges mer utrymme i partiledarutfrågningar.

I stort sett alla partier talar om att minska utsläppen från väg- och flygtrafik. Men vägen dit ser olika ut – ska det ske med flygskatt och förbud eller med andra typer av åtgärder? Här går skiljelinjer mellan de politiska partierna i Sverige i dag.

Vill inte förbjuda plastpåsar och fossildrivna bilar

Miljö- och klimatdebatten är viktig i hela världen, och i flera länder har politiska beslut tagits som helt förbjuder allt från plastpåsar, engångsplast eller fossildrivna personbilar, i alla fall på vissa platser.

Så långt vill i stort sett inga svenska partier gå.

Ska Sverige förbjuda plastpåsar? Endast Vänsterpartiet och Miljöpartiet siktar på ett sådant förbud. Övriga vill se andra åtgärder för att minska plastanvändningen. Centerpartiet och KD vill ha en skatt, och Liberalerna vill införa en plastpåseavgift.

Ska Sverige på sikt införa ett förbud mot försäljning av fossildrivna personbilar? Det är det enbart Vänsterpartiet som vill. Miljöpartiet har ett förslag om att förbjudna själva det fossila bränslet – inte fordonen.

Partier vill ge polisen hackerverktyg

Utöver klimatet har trygghet, säkerhet och kriminalpolitik fått stor plats i årets svenska valrörelse. Ny Teknik valde att ställa frågan om polisen ska få tillåtelse att använda hackerverktyg för att genomföra hemlig dataavlyssning av misstänkta brottslingar.

Då skulle polisen kunna övervaka digital kommunikation innan hårdvara i form av datorer och mobiler beslagtas.

Sedan i våras ligger en statlig utredning på området klar, där en sådan lagändring föreslås. Men frågan är kontroversiell, och i enkätsvaren till Ny Teknik vill många av partierna nyansera och förtydliga sitt ställningstagande – bland annat att det krävs stor hänsyn till den personliga integriteten.

Trots det svarar fem partier ja på frågan om polisen ska få den här utökade möjligheten – två partier är positiva till utredningen men vill inte ta ställning än. Vänsterpartiet är enda parti som säger nej i det här läget.

Så här gjorde vi enkäten

Redaktionen valde ut 14 frågor från skilda teknikområden. Alla åtta riksdagspartier fick enkäten och uppmanades att svara ja eller nej på frågorna.

I en del fall har partierna valt att avstå från ett ja- eller nej-svar. Skälen har i de fallen varit att partierna inte har tagit ställning till just den frågan. Ofta har de då kompletterat sitt svar med andra åtgärder på samma område. Partiernas fullständiga svar finns att läsa i respektive artikel.