Innovation

Så ska astronauter odla mat i Mars jord

Den röda planetens ytlager innehåller vissa av de ämnen som växter behöver. Nu undersöker geologer hur man kan preparera Mars jord för att odla mat.

Publicerad

Många såg Ridley Scotts film The Martian från 2015 där Matt Damon blir kvarlämnad på Mars men överlever genom att odla potatis. Går det då att odla saker i den röda planetens jord? Nu har geologer vid University of Georgia undersökt saken.

Med tanke på de enorma avstånden kommer all mänsklig etablering på Mars bli långvarig, och att ta med sig färdig mat blir opraktiskt. Samtidigt går det inte att frakta några större mängder av den matjord som behövs.

Nasas sond Perseverance har tagit sig halvvägs på sin resa till Mars, och förväntas landa den 18 februari 2021 för att börja undersöka Mars jordlager – bland annat. En forskargrupp med geologer i Georgia vet redan en hel del om sammansättningen i planetens ytskikt. Och det innehåller faktiskt en hel del av de ämnen som jordens växter behöver, exempelvis kväve, fosfor och kalium.

För sin nya studie, som är publicerad i tidskriften Icarus, har teamet skapat en kopia av det stoft som finns på Mars yta, med målsättningen att se hur näringsrik man skulle kunna göra den.

Nasa-illustration av växthus på Mars. Foto: Nasa
Nasa-illustration av växthus på Mars. Foto: Nasa

"Vi vill simulera vissa karaktärsdrag som finns i de material som du enkelt kan hitta på Mars yta. Genom att imitera mineralsammansättningen och saltinnehållet i de här Mars-blandningarna kan vi få reda på en hel del om potentialen för att jorden ska kunna bli bördig. Saker som näringsämnen, salthalt och pH-värde utgör delar av vad som gör en jord bördig, och att förstå var Mars jordar befinner sig i det spektrumet är nyckeln för att veta huruvida de är användbara. Och om inte, finns det då metoder som skulle kunna göra dem användbara", säger UGA-geologen Laura Fackrell.

Men bara för att de rätta ämnena finns i jorden betyder det inte med säkerhet att en växt kan plocka upp dem – och en för hög halt av ett viktigt ämne kan göra jorden giftig. Bland idéerna för att göra materialet mer odlingsbart finns att tillsätta bakterier och svampar som kan hjälpa växterna att acceptera sin mylla och gro. Geologerna anser att deras forskning även kan komma jordbruket på vår hemplanet till godo.

"Allt som vi kan lära oss om att bedriva jordbruk på Mars skulle också kunna bidra till jordbruket i utmanande miljöer på jorden, för att hjälpa till oss att bygga en hållbar framtid", säger Laura Fackrell.