Digitalisering

Så mycket skärmtid är lagom för barn

En bra utgångspunkt i diskussionen om lagom skärmtid för barn är att vara vaksam på om det går ut över sömn, lek eller motion. Foto: Alamy
En bra utgångspunkt i diskussionen om lagom skärmtid för barn är att vara vaksam på om det går ut över sömn, lek eller motion. Foto: Alamy

Långt sommarlov och ledighet – och obegränsad tid framför skärmen? Nja, även om det saknas fastställda tidsgränser för hur mycket skärmtid som är okej per dag, är det inte riktigt så enkelt.

Publicerad

Hur barn och unga påverkas av att sitta framför skärmar är inte helt klarlagt. Men deras hjärnor växer och det gör dem extra känsliga.

Viktigt är att tiden som läggs på att sitta framför en skärm inte går ut över sömn, motion och umgänge.

1. Snabb utveckling

Mobiler och surfplattor tar allt större plats i barns och ungas liv. Det som förr var extrem frekvens av internetanvändning är numera det normala. I dag har en majoritet av barnen varit på nätet redan när de fyller tre år. 15 procent av dagens tvååringar använder internet dagligen. Det är samma frekvens som för sexåringarna så sent som 2012.

2. Inga tidsgränser

Det finns inga tabeller som visar hur mycket skärmtid som är lagom i en viss ålder. Tidigare gick amerikanska barnläkarföreningen ut med rådet att barn under två år inte skulle ha någon skärmtid alls, barn mellan två och tre år minimal tid, och barn mellan tre och sju år högst två timmar per dag. I dag uppmanas i stället föräldrar att inte låta skärmanvändande ske på bekostnad av andra aktiviteter som är viktiga för barnens utveckling.

3. Kartlägg dygnet

En bra tumregel kan vara att så snart den tid man spenderar vid skärmen går ut över exempelvis sömn, motion eller socialt umgänge – då är det för mycket. För att undersöka detta kan du kartlägga dygnet. Ta reda på hur mycket tid de grundläggande behoven – som sömn, måltider, rörelse och hygien – tar.

Lägg till tid för måsten– som skola och läxor – samt valda intressen – exempelvis fritidsaktiviteter. Till det kommer tid för lek, läsning och socialt umgänge med både vuxna och andra barn. Den tid som blir över är potentiell skärmtid.

4. Skärmfria zoner

Att ha fasta regler kring skärmtid kan underlätta i familjer där det blir konflikter kring skärmarna. Reglerna kan innebära viss maxtid per dag eller att undvika skärmar under vissa tider eller dagar. Också zoner i hemmet kan hållas skärmfria som till exempel matbordet under måltiderna eller barnens rum.

Upplever föräldern att barnet fastnat i skärmaktiviteter kan det underlätta att under en period helt undvika skärmar och att aktivt hjälpa barnet till alternativa aktiviteter.

5. Var delaktig

Föräldern har en viktig roll i relation till det lilla barnets medieanvändning. Barn behöver föräldrar för att kunna dela gemensamma upplevelser samt sätta ord på vad de sett, gjort och upplevt.

Viktigt är också att barnet har någon att vända sig till med förtroenden, oro och frågor och någon som kan hjälpa med att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till information.

Källor: Statens medieråd, Unglivsstil.se, Rikshandboken barnhälsovård Digitala medier