Digitalisering

Så kan smart it minska världens utsläpp

Fel uppkopplade förstör vi klimatet. Rätt uppkopplade kan vi bidra till att minska utsläppen av växthusgaser.

Publicerad

Det hävdar en ny rapport från den amerikanska organisationen Global e-Sustainability Initiative. Enligt författarna kan it och telekom hjälpa till att minska utsläppen av växthusgaser med nästan 8 gigaton (gigaton är tusen miljarder) om året

I dag släpps cirka 30 gigaton koldioxid ut i atmosfären varje år.

Tidigare studier har räknat ut att vårt användande av datorer och mobiltelefoner är på väg att öka utsläppen av växthusgaser. Men tekniken kan också användas för att minska utsläppen, menar rapporten.

Genom att hålla konferenser över internet, använda it för att styra elnät och transporter och låta tekniken sköta uppvärmning och ventilation av våra hus, kan sektorn bli en del av lösningen i stället för problemet.

Det gäller i synnerhet i USA, skriver nyhetsbrevet Clentech group. Enligt den nya rapporten kan en smart användning av it och telekom göra att amerikanerna sänker sina totala utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser med 13 procent.

Ungefär lika mycket kan it bidra till att minska de totala utsläppen i hela världen.

Det skulle i sin tur innebära att USA och världen sparade hundratals miljarder dollar i minskade kostnader för bränsle och annan energi.