Digitalisering

Så hamnar din hemsida i topp hos Google

Det finns en rad enkla knep för att hamna i topp hos Google.
Det finns en rad enkla knep för att hamna i topp hos Google.

Här är knepen som hjälper din hemsida att hamna i topp hos Google. På bara några minuter kan man trimma hemsidan så att den kommer så högt som möjligt i Googles träfflista.

Publicerad

Det viktigaste för att hamna i topp hos Google är att bestämma sig för vilken sökning man vill toppa.

Det kan exempelvis gälla att komma högt i träfflistan när någon söker på texten ”hamna i topp hos Google”.

Texten man söker på, och som skrivs in i Googles sökfält, kallas för ett sökord.

Tänk som folk
Man bör välja ett sökord som man tror att folk i allmänhet kan tänkas använda. Ofta kan exempelvis en vardaglig formulering som ”hamna i topp hos Google” vara bättre än en mer korrekt som ”optimera sin placering i Googles sökindex”, eller ”sökmotoroptimering”.

Huvudregeln är att ha ett sökord per sida.

Man ska se till att sökordet finns med i webbsidans titel – den text som visas i överkanten av webbläsarens fönster, och även visas som rubrik i en sökträff på Google.

Titeln ska vara fem till tio ord, inte längre – exempelvis ”Så hamnar du i topp hos Google”

Experter eniga
Att titeln är viktig är flera experter inom sökmotoroptimering, som bland annat Relevant Traffic och Resultat Media, ense om.

De framhäver också generellt vikten av bra och fokuserat innehåll. Men det finns även effektiva metoder för att öka Googles intresse för innehållet.

Bland annat ska man se till att använda sökordet och andra nyckelord flitigt i texten. Ju högre upp, desto bättre.

Enligt Relevant Traffic ska sökordet helst utgöra tre till fem procent av all text. Den här så kallade sökordsdensiteten kan man mäta bland annat på tjänsten seochatt.com (se länk till höger).

Kort och säljande beskrivning
Nästa knep för att hamna i topp hos Google gäller det som kallas ”Meta Description”. Det är en bit i webbsidans kod där man kan göra en kort beskrivning av innehållet.

Google tar hänsyn till beskrivningen och det är också den som visas i Googles träfflista.

Beskrivningen ska därför vara säljande men inte längre än 180 tecken – gärna en variant på textstarten på själva webbsidan. Att ha med sökordet i beskrivningen ökar chansen att hamna i topp hos Google.

Det finns också något i koden som kallas ”Meta Keywords”, som varken visas för besökare eller i Googles träfflista.

Användes tidigare för att lura
Nyckelorden som ska vara mellan sju och tio, rankas inte så högt av sökmotorer längre, eftersom populära ord tidigare användes flitigt för att lura sökmotorerna.

För att hamna i topp hos Google kan man dock passa på att skriva in vanliga felstavningar av sökordet, eller synonymer som ”hamna högst hos Google”.

Däremot varnar Relevant Traffic för att skriva in namn på kändisar eller liknande för att locka besökare. Google betraktar genast detta som "spam”, vilket saboterar chanserna att hamna i topp hos Google.

Beskriver bilden
Ett annat bra knep är att utnyttja de så kallade Alt-texterna – den text som hör till en bild och som visas om bilden inte laddas, eller när man håller musen över bilden.

Alt-texten ska beskriva bilden, men även här kan man försöka få med sökordet.

Bra att tänka på är att länkar på sidan, och på hela sajten, ska ha en text som beskriver vart länken pekar.

Överhuvudtaget gäller det att få så många andra som möjligt att länka till sidan eftersom Google värderar sidans populäritet högt. Ett stort antal länkar till sidan bidrar kraftigt till att hamna i topp hos Google, men andras länkar är naturligtvis svårare att påverka.

Den här artikeln är speciellt skriven för att hamna i topp hos Google om någon söker på ”hamna i topp hos Google”.