Digitalisering

S-ledamöter: För tidigt utreda signalspaning

Signalspaningskommittén har nu utrett integritetsskyddet på FRA. Men tre tunga s-ledamöter rasar och vill ha längre utredningstid. ”Signalspaningen i kabel är knappt påbörjad. Därför går det inte att bedriva ett seröst utredningsarbete”, skriver de.

Publicerad

Tre tunga socialdemokrater Berit Andnor, Leif Jakobsson och Tommy Waideleich protesterar i dag mot att Signalspaningskommittén inte fått förlängt mandat att utreda integritetsskyddet i FRA:s, Försvarets radioanstalts, signalspaningsverksamhet..
- Vi skulle ju vilja att verksamheten var så pass utbyggt att det gick att se vilka kvantiteter som uppstår, säger Leif Jakobsson, till Ny Teknik.
- Men FRA meddelande ju när lagen trädde i kraft att man inte var beredd att sätta igång. Det innebär att de under utredningens tid inte uppnått de volymerna som man tänkt sig, säger han.
Kommittén tillsattes av regeringen den 12 februari 2009 för att bevaka och följa integritetsskyddet i signalspaningen. Detta efter den heta debatt som förekommit kring lagen om signalspaning .
FRA fick laglig möjlighet att spana i kabel från den 1 januari 2010.Leif Jakobsson beskriver att kommitténs arbete huvudsakligen skett under våren 2010.
—Det vi gjort är studera rutiner och metoder och sånt, huvudsakligen  när det gäller spaning i etern, säger han.
S-edamöterna skriver i dag i ett särskilt yttrande till kommitténs rapport:
”Sakläget är därför att vi är satta att bedöma konsekvenserna för den enskildes integritet för signalspaning i kabel, en verksamhet som knappt är påbörjad och där den förmodade kommande volymen skapar helt andra villkor för arbetet att skydda integriteten än den signalspaning som bedrivs i dag. Det säger sig självt att det inte går att bedriva ett seriöst utredningsarbete under sådana villkor.”
Leif Jakobsson:
—Vi vet inte hur stor ökningen blir när  signalspaningen i kabel kommer igång  Man måste titta på eventuella felkällor och hur blir det om man multiplar dem, Men regeringen vill inte ge oss mer tid.
Hur lång tid vill ni ha?
—Ska vi göra vårt jobb så får det ta den tid det tar.
När kan FRA:s signalspaning i kabel komma igång som den ska?
—Det har vi inget svar på, säger Leif Jakobsson.
Han understryker att s-ledamöterna står bakom betänkandet i övriga delar.