Populärteknik

Rymdskrot på driven efter satellitexplosion

En amerikansk vädersatellit har exploderat i rymden och spridit 43 bitar rymdskrot.

Publicerad

Den 20 år gamla vädersatelliten DMSP-F13 exploderade på grund av överhettning den 3e februari, men det är först nu som US Air Force bekräftar händelsen.

Satelliten låg på en bana 36000 km över jorden.

DMSP-F13 har inte haft någon aktiv roll för väderrapporteringen till amerikanska marinen och flygvapnet sedan 2006, utan fungerade som back-up.

Sedan rymdverksamhetens början har det spridits över 20000 delar som är större än 10 cm och avsevärt mycket fler som är mindre, och som befinner sig i bana runt jorden.