Populärteknik

Rymdfyndet stöder teori om livets start

Bilden visar asteroiden Ryugu. Bilden har tagits av den japanska rymdsonden Hayabusa-2, som har tagit hem prover från asteroiden för analys. Foto: Jaxa via AP
Bilden visar asteroiden Ryugu. Bilden har tagits av den japanska rymdsonden Hayabusa-2, som har tagit hem prover från asteroiden för analys. Foto: Jaxa via AP

Analyser av dammstoft från asteroiden Ryugu visar på ett intressant fynd. I provet har forskare hittat en droppe vatten. 

Publicerad

De som försöker bevisa att livet på vår egen jord har sitt ursprung i yttre rymden har nu fått ytterligare stöd för sin teori, berättar The Guardian.

Vatten upptäckt – på asteroid

I analyser av 5,4 gram sten och damm som den japanska rymdsonden Hayabusa-2 har hämtat från asteroiden Ryugu, drygt 39 miljoner mil från jorden, har man hittat en droppe vatten som innehåller salt och organisk materia.  

Det här kan innebära att Ryugu, eller en större asteroid som den kommer ifrån, vid en kollision har försett jorden med vatten som innehåller just salt och organisk materia. 

Enligt astrobiologen Kensei Kobayashi, som är professor emiritus vid Yokohama National University och inte har varit delaktig i studien, kan fyndet vara ett tecken på att Ryugu har innehållit flytande vatten där organisk materia kan ha utvecklats, och inte bara is.